DUYURULAR
 • ETA'dan, kaçırılmayacak fırsat ve kampanyalar...
 • ETA:SB Small Business, ilk adımı doğru atmak isteyen işletmelerin hizmetinde. Detay
 • Kredi kartına 4 taksit fırsatı. Tek çekimde %7 iskonto. Detay
 • ETA'dan iki yeni modül:
  ETA:Satın Alma Modülü -
  Yönetim Analizi ve Finansman Takibi Modülü     Detay
 • Sürekli güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzü inceleyebilirsiniz.       SSS
Detay 
 
PÜF NOKTALARI
 • Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock tuşuna tekrar basıldığında bulunduğu yere sabitlenmektedir. Bu konuda aşağı - yukarı ok tuşları ile şerit hareket ettirilebilir.)

 • Alt+1 tuşları yardımı ile hesap makinesindeki rakam istenilen alana taşınabildiği gibi, herhangi bir alandan hesap makinesine rakam aktarımı F11 ve F12 tuşları yardımı ile yapılabilmektedir.

 • Takvim bölümünde herhangi bir gün üzerinde iken Enter tuşuna basıldığında o gün ile ilgili not alınabilecek ajanda kısmı kullanılabilir.

 • V-7.4.0 'da Ortak Tanımlar Bölümünde "Bil. Gir. Rakam Format" parametresine "E" verildiği takdirde rakam girişi yapılabilecek alanlarda aralık çubuğuna basıldığında ekrana "000" yazdırılabilir.

 • Yapılan bütün makroların her şirkette geçerli olabilmesi için "path tanımları" bölümünde makro tanımları kısmına ilgili dizin adı yazılmalıdır. (örn:\ETA7\)

 • Programın her yerinde hesap makinesi kullanılırken "D" tuşu yardımı ile hesap makinesinin şekli değiştirilebilir.

 • Bütün raporlarda CTRL+Q tuşunu kullanabilir.

 • Kayıt Tuşları : 
  Shift +F2 : Bulunduğu sayfayı kaydeder, yeni sayfaya geçer.
  Alt+F2 : Bulunduğu kartı kaydeder, bir önceki karta geçer
  Ctrl +F2 : Bulunduğu kartı kaydeder, bir sonraki karta geçer

 • Yardım Tuşları : 
  F1 : Küçük Yardım
  Shift+F1 : Genişletilmiş Yardım

 • Kullanıcı tanımlı makro ile sınırsız makro kullanılabilir.

 • Alt+F10 hızlı ulaşım menüsü Ortak.sc2 dosyasından isteğe göre değişiklik yapılabilir.

 • Ctrl+F10 hızlı ulaşım menüsü her modülün kendi adı uzantısı sc2 (Fatura.sc2) dosyasından isteğe göre değişiklik yapılabilir.

 • Birden fazla entegrasyon tablosu tanımlanabilir.

 • Program içerisindeki uyarı ve ikazlar sesli yapılabilir.

 • Mesaj bekleme süresi 0 ila 20 saniye arasında değiştirilebilir.

 • Tüm şirketlerde her şirket için 10 ayrı kullanıcıya göre şifre verilebilir.

 • Herhangi bir alandaki bilgi F11 tuşuyla hafızaya alıp F12 tuşuyla da istenilen bölüme kopyalanabilir.

 • CTRL+E tuşuyla programın alt menüsünde bulunan fonksiyon tuşları yön tuşlarıyla hareket ettirilebilir. Aynı zamanda tuşlarla ilgili yardım alınır.

 • Hesap aktarma bölümü yardımı ile bulunan şirketteki hesap planı F6-Şirketi Listesi seçilerek başka bir şirkete aktarılabilir.

 • Muhasebe fişinde iken bir hesabın bakiyesi rakam girişi sahasında *B tuşları ile ekrana getirilebilir.

 • Yeni fiş bölümünde iken F7-Fiş Listesinden çağırılarak bir fişin kopyası alınabilir.

 • Muhasebe fişinde Shift+F5 tuşu ile bulunan aydaki son fiş bilgileri görülebilir.

 • Geçmiş yıl değerleri bölümüne (insert) ..\ ilave edildikten sonra istenilen her döneme ait bilgiler girilebilir.

 • Parametreler bölümünün arka sayfasında bulunan '' Kayıt Öncesi Sıralama '' parametresine ''O'' (otomatik) verilirse, fiş içerisinde yer alan hesaplar kayıt anında küçükten büyüğe, borç-alacak gruplaması yaparak sıralanabilir.

 • Bilgi raporunda F7-Hesap Kodları bölümünde "*" ve "?" tuşları kullanılabilir.

 • Muhasebe Modülünde raporlar bölümünde hesap kodlarının uzunluğunun Ctrl+K tuşları yardımı ile genişletilebilir.

 • Fişler yevmiye defterine sığmıyor ise Ara Toplam "H" yapılır, Döküm Şekli "S" yapılır, Kırılım Seviyesi "0" verilir, yazıcı tanımlarındaki sayfa sayısı arttırılır, fiş toplama yapılır. Her adımda F5 tuşuna basılarak sayfa sayısı kontrol edilebilir.

 • Herhangi bir tarihte kesilen bir fişin içerisindeki herhangi bir satırı bulabilmek için Muavin Defter dökümünden F8 Parametreler seçeneği kullanılabilir.

 • Mizan dökümünde Hesap Seviyesi bölümündeki 1. değere "S", 2. değere de "1" verilirse bilanço formatında döküm alınabilir.

 • Bilanço ve Gelir Tablosu'na ilişkin Geçmiş Yıl Değerleri bölümünden yapılan girişlerde negatif değerler "-" işareti kullanılarak yazılmalıdır. Gösterim sırasında değerlerin parantez içinde gösterildiği unutulmamalıdır.

 • Konsolidasyon işleminde konsolide edilecek fişlerin tarih aralığı belirlenirken hedef şirketteki yevmiye onay tarihi kontrol edilmelidir. Çünkü onay tarihinden önce fiş aktarılamaz.

 • Dönem içinde yapılan işlemlerin grafiksel bir analizini yapabilmeniz için Muhasebe programındaki Yönetim Bilgi Raporu kullanılabilir.

 • Tek düzen hesap planı istenirse ana menüden F3 şirket devir işlemleri F4 tüm şirketlere ait işlemler F4 tek düzen hesap planı bölümünden alt hesaplar isteğe göre bir sefer tanımlanır daha sonra her yeni şirket açılışında alt hesaplar kendiliğinden açılır.

 • Muhasebe bölümünde silinen fişler geri getirilebilir.

 • Muhasebe bölümünde çalışmamış hesaplar toplu olarak iptal edilebilir.

 • Muhasebe fiş bölümünde Ctrl+F6 tuşu ile detaylı açıklama girebilir.

 • Muhasebe modülü, fiş giriş ekranı kalemler kısmında CTRL+F7 tuşuna basılarak şablon dosya isimleri ekrana gelir. Seçim yapıldığında kalemler bu dosyada oluşturulan bilgilerle doldurulur.

 • Muhasebe modülü, şirket bazında fiş şablonları oluşturulabilir.

 • Bilanço ve Gelir Tablosunda cari dönem kayıt edilirse bir sonraki yılda karşılaştırmalı bilanço alınabilir.

 • F3-Şirket Devir İşlemleri, F4-Bordro Tanımları bölümü yardımı ile bütün şirketler için geçerli olabilecek bordro tanımları yapılabilir.

 • Personel sicil kartında Açıklama-1 bölümü "önceki soyadı için" (SSK Giriş Beyan) kullanılmalıdır. Açıklama-4 ise "işten çıkış nedeni için" (Ek2) kullanılabilir. Puantaj kartında "G.V İND.[1]" bölümüne özel sigorta yatırılan prim tutarları girilebilir.

 • Bordro entegrasyonu tanım dosyası kaydı sırasında BMENT.DAT dosyasının başına ..\ eklenmesi ile bu tanımın diğer bütün şirketleri görmesi sağlanabilir.

 • Bordro entegrasyonu aynı anda birden fazla şirket için yapılabilir.

 • Bordro'da önceki ay dosyalarının kullanılabilmesi için aylık devir sırasında mutlaka yedek alınmalıdır.

 • Bordro Modülünde Personel Sicil kartı bölümünde kartın 2. ve 3. sayfalarında F7 tuşu yardımı ile kartın ön yüzünün görüntülenebilir.

 • Bordro modülünde Puantaj işlemlerinden Ücret Değişikliği bölümünde toplu ücret değişikliği gerçekleştirilebilir.

 • Bordro modülü servis bölümünde geçmiş aylara tek tuş ile dönülebilir.

 • Bordro personel sicil kartında, "DAHA ÖNCE SSK" bölümüne "E" veya "H" yazılması durumunda SSK Giriş Beyannamesi dökümünde ~İLK veya TEKRAR kısmı düzenlenebilir.

 • Gelir vergisi oranları ana menü/şirket devir işlemleri/tüm şirketlere ait bilgiler gelir vergi dilimleri bölümünden şahıslar ve kurumlar olarak aynı bölümden kurum ve şahıs olarak ayrı ayrı tanımlanabilir.

 • İşletme modülünde işlem kod aktarma bölümünden işlem kodları F7 şirket listesi yardımı ile bütün şirketlere aktarılabilir.

 • İşletme modülü, gider veya gelir fişlerinde SHIFT+F6 tuşu yardımıyla sütunlar, KDV ve toplam görüntülenebilir.

 • Parametreler bölümünde kullanılan "KDV istisnaları" bölümüne "E" denilirse ilgili harekette istisnalar fonksiyonu çalıştırılabilir.

 • Beyanname basımında Ctrl + K tuşuna basıldığında yazıcı tipi, satır ve kolon ilerleme, nüsha sayısı belirlenebilir.

 • Yeni stok kartı girerken CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan kart kodu ve cinsi görülebilir.

 • Stok hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir.

 • Stok kartındaki F5 hareket listesinde müşteri isteğine göre programın stok kodu/cari kodu/açıklama/evrak no sahalarının herhangi iki tanesi getirilir.

 • Toplu stok ve cari kartları iptal edilebilir.

 • Stok kartındaki katsayı bölümüne "/" ile beraber değer yazılırsa 1. birim sahasına yazılan miktarın bu katsayıya bölünerek 2. birim miktarı hesaplanır.

 • Stok modülü, eski kart F5 hareket listesinde kart kodu kısmına farklı bir stoğun kodu verilerek, o stoğa ait hareketler girilebilir.

 • Stok modülü, stok hareket listesinde stok kartında verilen özel kodların F8 parametreler bölümüne girilerek rapor özel kodlara göre listelenir.

 • Eski stok kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir.

 • Stok kartlarında bulunan fiyat, özel kod ve açıklama sahalarının başlıkları modüllerin servis, sabit tanımlar, saha başlıkları bölümlerinden değiştirilebilir.

 • Stok kartlarında bazı sahaların değerleri modüllerin servis/dosya işlemleri/dosya bakımı/saha değiştirme bölümünden toplu olarak değiştirilebilir.

 • Stok ekstresindeki bakiye hesaplama şekli Ortalama, YAO ve Bakiye yöntemlerine göre belirlenir.

 • Cari hareket giriş ekranında borç veya alacak hanesinde iken *B tuşu yardımı ile cari kartın bakiyesi getirtilebilir.

 • Cari hareket fiş ekranında Shift+F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir.

 • Yeni cari kart girerken CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan kart kodu ve ünvanı görülebilir.

 • Eski cari kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler kıyaslanarak hareket-ler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir.

 • Cari raporlar ciro listesinde F7 stok kodları tuşuna "*.*" yazıldığında bütün kalemleri baz alır.

 • Cari kartlarında bulunan özel kod ve açıklama sahalarının başlıkları modüllerin servis, sabit tanımlar, saha başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

 • Cari kartlarında bazı sahaların değerleri modüllerin servis/dosya işlemleri/dosya bakımı/saha değiştirme bölümünden toplu olarak değiştirilebilir.

 • Cari kartındaki yazılı olan iskonto oranı fatura, irsaliye ve sipariş modülleri ekranına otomatik gelebilir. (Cari servis parametreler kısmına iskonto taşı "E" yapılması gerekir.)

 • Cari modülü, eski kart F5 hareket listesinde kart kodu kısmına farklı bir cari hesap kodu verilerek, o cari karta ait hareketler görülebilir.

 • Cari modülü, raporlar kısmındaki cari hesap ekstresinde bulunan F8 parametreler kısmıyla günlük çek ve senetlerin toplamları alınabilir.

 • Yeni fatura bölümünde iken F7-Fatura listesinden daha önce girilmiş bir fatura çağrılarak kopyası alınabilir. Aynı işlem İrsaliye modülünde de yapılabilir.

 • Faturada stok kalemi üzerinde iken CTRL+K tuşu yardımı ile yazılmış olan fiyatın içinden KDV miktarı ayrılarak KDV hariç tutarı yazdırılabilir.

 • Fatura ekranında CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan Stok kodu ve Cinsi ile Cari kodu ve Ünvanı görülebilir.

 • Fatura ekranında CTRL+F6 tuşu yardımı ile ek açıklamalar girilip saklanabilir ve bunlar fatura çıktısına yazdırılabilir.

 • CTRL+F8 tuşu yardımı ile fatura kalemlerinin her birine ayrı vade girilmesi durumunda bunlar için ortalama vade hesaplanır ve bu vade ilgili bölüme yazdırılabilir.

 • SHIFT+F6 Seçilmiş olan stok kartı üzerinde iken miktarı baz alarak ağırlık ve ambalaj miktarlarını hesaplar. (Stok kartında ağırlık ve ambalaj tanımları yapılmış olmalıdır.)

 • Fatura ekranında tarih bölümlerinde * girilip enter tuşuna basılırsa günün tarihi otomatik olarak getirilebilir ayrıca vadesi bölümünde örneğin *15 yazılarak enter tuşuna basılırsa system tarihine 15 gün ekleyerek vade tarihi belirlenmiş olur.

 • Faturada stok kalemlerinin girildiği bölümdeki sahalar servis bölümünden ayarlanabilir.

 • İptal faturaları raporlarda görünür ve istendiğinde tamamen dosyadan silinebilir.

 • Fatura modülünde 2.birim fiyatından hesaplatmak için tutar hanesinde iken *2 yazarsak 2.birim fiyatından hesap yapar.

 • Fatura genel toplamındaki oluşan küsurat istenirse yuvarlama yapılabilir. Bunun için servis/sabit tanımlar/saha başlıklar/KDV altı isk.tipi + yapılmalı. Genel toplam yukarıya yuvarlama yapılacağı zaman yuvarlanacak rakam yazılmalıdır, aşağıya yuvarlama yapılacak-sa "-" ve yuvarlanacak rakam fatura ekranındaki KDV altı isk. bölümüne yazılmalıdır.

 • Sipariş modülünde teslim sırasında "*" tuşunun yardımıyla kalan miktar teslim edilebilir.

 • Kredili satış modülü fatura ekranında çalışırken cari kartlarına F8 detay tuşu ile değişiklik yapılabilir.

 • Kredili Satış modülü, kredi kartında CTRL+F7 tuşu ile istihbarat bilgileri girilebilir. Aynı zamanda program istihbarat bilgilerini kontrol ederek kredi kartını çağırırken istihbarat bilgisi mevcuttur uyarısını getirir.

 • Kredili Satış modülü, kredi kartındaki 4., 5. ve 6. sayfalar program yüklemesinden sonra boş olarak gelir. Bunların dolu gelebilmesi için program dizinindeki BASLIKTN. DATdosyasının şirket dizini içerisinde kopyalanması gerekir. (C:\ETA7>COPY BASLIKTN.DAT SIRKETKODU)

 • Kredili Satış modülü, kredi kartındaki MÜŞTERİ DERECESİ'ne yazılan bilgiyle servis parametreler bölümündeki SATIŞ YAPILAMAZ kısmına yazılan bilgi aynıysa program o müşterilere SATIŞ YAPTIRMAZ.

 • Kredili Satış modülü, tahsilat yeni kayıt ekranında listeden kredi kart bilgisi çağrıldığında sağ taraftaki bölüme önceki ve sonraki aylara ait ödeme bilgileri gelir. Bu bilgiler CTRL+ YUKARI OK ve CTRL+AŞAĞI OK tuşlarıyla hareket ettirilebilir.

 • Kredili Satış modülü, fatura giriş ekranında SHIFT+F6 tuşu ile serviste tanımlanan PLU kodlarının listesi görülebilir. ( PLU kodlarında, Barkodu olmayan veya firmada en çok satılan stoklar tanımlanır.)

 • Kredili Satış modülü, fatura giriş ekranında F4 yazdırma tuşuyla sıra senet basımı mümkündür.

 • Adisyon modülü yeni adisyon ekranında Shıft F6 tuşu ile hizmet sorumluları görülebilir.

 • Depo modülü, fason harekette ekranlar arası geçişi sağlayan CTRL+PAGE UP ve CTRL+PAGE DOWN tuşlarıdır.

 • Databank kart girişinde aynı kodların girilmesini engellemek için servis, parametreler bölümünde "INDEX KONTROL" sahası tanımlanabilir.

0(212) 267 02 92