ETA V7
DİĞER VERSİYONLAR
DUYURULAR
 • ETA'dan, kaçırılmayacak fırsat ve kampanyalar...
 • ETA:SB Small Business, ilk adımı doğru atmak isteyen işletmelerin hizmetinde. Detay
 • Kredi kartına 6 taksit fırsatı. Tek çekimde %7 iskonto. Detay
 • ETA'dan iki yeni modül:
  ETA:Satın Alma Modülü -
  Yönetim Analizi ve Finansman Takibi Modülü     Detay
 • Sürekli güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzü inceleyebilirsiniz.       SSS
Detay 
 
ETA VERSİYON 7 FOR GRAPHICS - MODÜL ÖZELLİKLERİ
eta sql
 

 

STOK

 • Stok kartlarında çift birim takip edilebilmesi
 • Beş ayrı fiyat tanımlama ve başlıklarının değiştirilebilmesi
 • Beş ayrı özel kod tanımlama ve başlıklarının değiştirilebilmesi
 • Beş ayrı açıklama tanımlama ve başlıklarının değiştirilebilmesi
 • Eksi bakiyeli stokların raporlanabilmesi
 • Her farklı fatura tipi için ayrı muhasebe kodu tanımlanabilmesi
 • 5 adet barkod tanımlanabilmesi
 • Verilen aralıkta toplu stok kart iptal edebilme
 • Stok kartlarının başka şirkete aktarılması
 • Alış ve satış sipariş miktarlarının stok kartında izlenebilmesi
 • Son alış ve son satış tarih, miktar, fiyat ve tutar bilgilerinin kart üzerinde görülebilmesi
 • Hareket fişler ile toplu giriş çıkış hareketleri oluşturabilme imkanı
 • Envanter raporları ile fifo, lifo, yoa ve yao fiyat tiplerine göre maliye raporları alınabilmesi
 • Stok bazında kar/zarar raporları alınabilmesi.

yukarı

CARİ

 • Son açılan Cari kartını görebilme imkanı
 • İşyeri ve yetkili ev adresi tanımlayabilme imkanı
 • Başlıkları değiştirilebilir beşer adet özel kod ve açıklama tanımlayabilme imkanı
 • Kredi ve risk limiti takibi yapabilme imkanı
 • Cari hareketlerin muhasebeye direkt entegrasyonu
 • Toplu cari hareketi oluşturabilme imkanı
 • Cari hareketi üzerinde bir ödemeyle birden fazla fatura kapatma imkanı
 • Detay ve özet tahsilat raporları alınabilmesi
 • Tahsilat listesinde kart bakiyesi ve bakiyenin ortalama vadesi
 • Verilen aralıkta toplu cari kart iptal edebilme
 • Ciro listesinde tüm stok kartları veya değişik grup stok kartları tanımlama imkanı
 • Tahsilat listesinde işlem ve vade tarih aralığı
 • Cari kartların başka şirkete aktarılması

yukarı

FATURA

 • On değişik tipte fatura girişi yapabilme imkanı
 • Fatura girişinde anlık muhasebe bağlantısı
 • Fatura üzerinden stok ve cari kartı açabilme imkanı
 • Stok kalemleri bazında özel kod verebilme imkanı
 • Stok kalemleri bazında vade tanımlama imkanı ve bu vadelerin ortalamasının fatura vadesi olarak belirlenmesi
 • Fatura girişi esnasında özel açıklamalar girilmesi ve bu bilgilerin saklanması
 • Parametreye bağlı olarak iskontolar düşülmüş rakamın mal hesabına işlenmesi
 • Gider ve gelir faturalarında muhasebe kodlarını seçme imkanı
 • Gramajlı barkodların tanınması
 • Cari kartta bulunan döviz ibaresine bağlı olarak fatura kesebilme
 • Cari karttan bağımsız olarak dövizli fatura kesebilme
 • Kur tablosundan bağımsız olarak değişik kurlara göre fatura kesebilme imkanı
 • Fatura üzerinden son açılan stok veya cari kart kodunu görebilme imkanı
 • Fatura girişi esnasında eski fatura kopyası dökümü
 • Fatura dizaynında kur ve diğer yeni sahalar
 • Fatura ve kalem listeleri ile detaylı raporlama imkanı
 • Fatura bazında karlılık raporlarının alınabilmesi
 • Fatura KDV ve ıskonto raporları alınabilmesi

yukarı

MUHASEBE

 • Hesap planı açarken döviz cinsi tanımlayabilme özelliği
 • Hesap detaylarında döviz veya miktarın görüntülenmesi
 • Fiş girişi sırasında veya Shift+F8 Hesap detayı ekranında bakiye kolonunun yanına genel bakiye kolonu
 • Fiş girişi sırasında hesap açabilme imkanı
 • Fiş üzerinde fiş ile ilgili genel açıklama girebilme imkanı
 • Fiş üzerinde bir hesabın bakiyesini görebilme imkanı
 • Silinen fişlerin bir dosyada tutulması, gerekirse bu fişlerin tekrar geri getirilmesi veya tamamen sistemden silinmesi
 • Hesap ekstresi raporu ile muavin defter bilgilerinin Excel'e aktarılması
 • Hesap planında çalışmış hesaplar varken alt hesap açılması konusunda uyarı
 • Açılış ve kapanış fişlerinin farklı tarihlere girilebilmesi
 • Çalışmamış hesapların toplu iptali
 • Bilanço ve gelir tablosu dökümlerinde seçenekli dipnot dosyası
 • Bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosunun otomatik olarak kayıt edilmesi
 • Fiş şablonları oluşturabilme imkanı
 • Şablonlara göre birden fazla şirkete toplu fiş kesebilme imkanı
 • Fiş cambazları oluşturabilme imkanı
 • Fiş cambazları tardımı ile daha kolay fiş girebilme imkanı
 • Yönetim günlük/dönemsel bilgi raporu alabilme imkanı

yukarı

ÇEK / SENET

 • Anlık muhasebe bağlantısı yapılabilmesi
 • Çek/senet girişi sırasında cari kart açabilme imkanı
 • Girilen çek ve senetlerin ortalama vade bilgilerinin görülebilmesi
 • Bir çek veya senet ile birden fazla fatura kapatma imkanı
 • Firma çek/senet bordrosu ekranından sıra çek/senet basımı
 • Detaylı ve pozisyona göre çek/senet kart raporları
 • Çek/senet ödeme ve yaşlandırma raporları
 • Reeskont raporları

yukarı

İRSALİYE

 • Stok kalemleri bazında özel kod
 • Stok kalemleri bazında vade
 • İrsaliye girişi esnasında özel açıklamalar girilmesi ve bu bilgilerin saklanması
 • İrsaliye üzerinden son açılan stok veya cari kart kodunu görebilme imkanı
 • İrsaliyelerin toplu olarak tek bir faturada birleştirilebilmesi
 • Toplu irsaliye listeleme aralıklarında fiyatları işleme ve fiyatı olan mallara parametreleri ilavesi
 • İrsaliye dizaynında günlük kurların ilavesi

yukarı

BORDRO

 • Bordro personel sicil kartlarında personel görüntülenmesi
 • Bordro parametrelerinin bir seferde birden fazla şirket için tanzim edilmesi
 • Kıdem ve ihbar tazminat hesaplarının personel sicil kartında yapılabilmesi
 • Muhasebe-Bordro entegrasyonu
 • İşletme Defteri -Bordro entegrasyonu
 • E-bildirge hazırlama işlemleri
 • Asgari geçim indirimi uygulaması takibi
 • Ödeneklerde netten brüte hesaplama yapılabilmesi
 • Özel tanımlı raporlar ile isteğe sınırsız raporlar tasarlanabilmesi

yukarı

İŞLETME DEFTERİ

 • Bordro modülü ile entegre çalışma
 • Muhtasar beyannamesi basımı ve e-beyanname hazırlama
 • Geçici vergi beyannamesi basımı ve e-beyanname hazırlama
 • Gelir vergisi beyannamesi basımı ve e-beyanname hazırlama
 • KDV/KDV2 beyannamesi basımı ve e-beyanname hazırlama
 • İşlem kodu aktarma ve işlem kod nakli imkanı

yukarı

SİPARİŞ

 • Birden fazla siparişin tek bir irsaliye veya fatura ile teslimatı
 • Teslim edilen ve kalan sipariş raporları

yukarı

TRANSFER

 • Şirketler arası kart ve hareket transferleri
 • Txt, dbf formatlarında dışarıya veri aktarımı ve aynı formatlarda içeriye veri aktarımı
 • Excel dosyalarına bilgi transferi
 • Cari hareket transfer işleminde listeleme aralıklarının kaynak program ilavesi, entegre fatura oluşturulması
 • Pos cihazlarına stok kartı aktarımı ve bu cihazlardan gelen faturaların programa transferi

yukarı

MUHASEBE III

 • Oluşan fatura,cari, çek/senet hareketlerin toplu olarak sonradan muhasebeleştirilebilmesi
 • ESPOS 3000'de oluşan bilgilerin ETA'ya transferi
 • El terminalleri tarafından üretilen metin dosyasından fatura oluşturma

yukarı

MUHASEBE IV

 • Yılsonu işlemlerinin otomatik olarak yapılması
 • KDV/KDV2 beyannamesi basımı ve e-beyanname hazırlama
 • Muhtasar beyannamesi basımı ve e-beyanname
 • Geçici vergi beyannamesi basımı ve e-beyanname
 • Kurumlar vergisi beyannamesi basımı ve e-beyanname
 • Gelir vergisi beyannamesi basımı ve e-beyanname
 • Beyannamelerde nüsha sayısı belirleme ve üst, sol marjı ayarlayabilme imkanı
 • Fatura modülü ile entegre BA/BS formu basımı ve e-beyanname

yukarı

KUR TAKİBİ

 • Farklı döviz türlerine ait kurların girişi
 • Yardımcı işlemler menüsünden günlük kura müdahale edebilme imkanı

yukarı

YAZAR KASA

 • OL-7000 ve Sharp ER-A495T yazarkasaları ile veri alış verişi imkanı
 • Terazilere veri transferi imkanı

yukarı

BARKOD ETİKETİ

 • Stoklar için ürün ve reyon etiketleri dizayn edebilme imkanı
 • İki tarih arası fiyatı değişen mallara etiket basılması
 • Etiket basımı esnasında stok hareket kaydı oluşturma
 • Görsel etiket dizaynı yapılabilmesi
 • Her türlü yazıcı ile uyumlu çalışma

yukarı

DÖVİZLİ RAPORLAR

 • V-7 içerisine bir opsiyon olarak ilave edilmesi
 • Alınan her raporun belirlenen kura ya da kur tarihine göre dövizli alınabilmesi

yukarı

KREDİLİ SATIŞ

 • Kredili cari hesap kartları borç takibi
 • Fatura girişi sırasında kolay taksitlendirme
 • Anlık muhasebe bağlantısı
 • Fatura girişi sırasında senet, ödeme planı, sözleşme ve makbuz basımı imkanı
 • Tahsilat ekranına ödeme erteleme ilavesi
 • Tahsilat ekranına erken ödeme tuşu
 • Servis bölümünde Alacak Kaydırma parametresi
 • 60 adede kadar taksitlendirme
 • Hareket ve kart tasfiye menüsü
 • Detaylı satış raporları
 • Kasa, kasiyer ve mağaza raporları

yukarı

KASA

 • Kasa kartları ile farklı kasaların takibi imkanı
 • Diğer modüller ile tam entegrasyon
 • Dövizli kasa takibi ve raporlama imkanı

yukarı

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

 • Mükellef hesaplarının borç alacak takibi yapılabilmesi
 • Tekli, toplu serbest meslek makbuzu kesilebilmesi, aynı anda muhasebe ve işletme defteri modüllerine entegrasyon yapılabilmesi

yukarı

TAKSİTLİ SATIŞ

 • Senetli taksitli satış takibi
 • Senetlerin toplu ve otomatik oluşturulabilmesi

yukarı

DEMİRBAŞ

 • Demirbaş amortisman takibi
 • Amortisman defteri ve enflasyon düzletme raporları

yukarı

SERVİS

 • Farklı sektörler için servis/tamir/bakım işlemleri takibi yapılabilmesi
 • Cari, fatura ve muhasebe modülleri ile bağlantılı çalışma
 • Garanti takibi yapılabilmesi
 • Yapılan işler listesi
 • Kullanıcı tanımlı dizaynlar yapılabilmesi

yukarı

OTO SATIŞ FATURASI

 • Oto kartları ile oto bilgilerinin detaylı işlenmesi ve takibi
 • Oto satış faturası kesilebilmesi ve yazdırılabilmesi
 • Muhasebe bağlantısı imkanı
 • Mevcutlar listesi alma imkanı
 • Detaylı hareket raporları alma imkanı
 • Kullanıcı tanımlı dizaynlar yapılabilmesi

yukarı

AİDAT TAKİBİ

 • Farklı kollar için aidat takibi işlemleri
 • Farklı yapı türleri ile farklı aidatların takibi
 • Muhasebe bağlantısı imkanı
 • Toplu borç hareketi oluşturma imkanı
 • Tekli ve toplu vade farkı hareketi oluşturma imkanı

yukarı

İMALAT

 • Mamul reçeteleri tanımlama
 • Entegre hareketler ile mamul ve hammaddelerin üretilmesi
 • Mamul maliyetlerinin hesaplanması
 • Maliyet ve imalat raporları

yukarı


0(212) 267 02 92