SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA:SQL - ETA:V.8-SQL

Program Modülü: Bordro

S: Muhtasar Beyannamede dökümünde Sayfa 2’deki ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI bölümü boş geliyor. Ne yapabilirim?
C: Bordro modülünden muhasebeye entegrasyon yaptığımızda programımız muhtasar beyannamede diğer tanımlara kayıt yapmaktadır. Daha sonra bir sonraki aya devir yapıp ondan sonra muhtasar beyanname hazırladığımızda muhtasar beyannamede Çalıştırılan İşçi Sayısını görebiliriz.

S: Bordroda icmal dökümünde ssk primi ve işsizlik primi sıfır çıkıyor.
C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde SSK Bildirge parametreleri sayfasındaki SSK tavanı sıfır yazıldığı için hesaplamayabilir. SSK tavan değeri yazılır.

S: Exe yenilemesi yapıldığı halde işten çıkış kodlarının eksik gelmesi halinde ne yapılır?
C: Sistem Yönetimi bölümünde Servis/ Ortak Tabloları Yaratma bölümüne girilerek sadece 46- Bordro Genel Ek Tip Tanımlarının (BORGENELTIP) onay kutusu işaretlenir. F2- Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir.

S: Bordro puantajda tanıtılan ödenek gün sayısına göre oranlanması nasıl sağlanır?
C: Bordro, Servis, Sabit tanımlar ve ödenek tanımlarında ilgili satırdaki Orantı Çoklu puantaj parametresi aktif olmalıdır.

S: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, hesapların belirlemesi sayfasında aynı kod tanımlanan hesapların entegrasyonda fiş oluşturma yapınca tek satırda toplanması nasıl sağlanır?
C: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, entegrasyon parametreleri sayfasında, satırları toplama parametresi işaretlenir.

S: E-bildirge gönderiminde SGK sayfasını otomatik aç tıklandığında SGK internet sayfası açılmıyor. "404 error not found" hatası veriyor. Ne yapılmalı?
C: Etasql klasörü içinden etainternet.ini dosyası açılarak urllogin=httpp ile başlayan satırların sonuna s harfini eklenir. Sonra ebildirge.ssk.gov.tr ifadesi geçen satırlara ise ssk yerine sgk ifadesi yazılıp kayıt edilir.

S: Kesinti ve ödenek başlıkları tanımlanmasına rağmen puantaj bilgileri ekrana gelmezse ne yapılmalıdır?
C: Bordro modülüne girilir. Servis İşlemleri / Sabit tanımlar / Ücretler / Kesinti / Ödenek Tanımlarında herhangi bir satırda ilgili başlıklar tanımlanır. "Yeni Karta Taşı " sahası aktif hale getirilir. Yeni puantaj yapıldığı zaman yukarıdaki parametreye bağlı olarak, Kesinti/Ödenek Başlıkları otomatik gelir. Eski puantaj kartları üzerine gelmesi için, Tutar hanesinde "* " Enter tuşuna basılır. İlgili Başlık ve tutar ekrana getirilir.

S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması halinde ne yapılmalıdır?
C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıştırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlanır.

S: Personel kartından alınan dökümlerin boş çıkması halinde ne yapılmalıdır?
C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/İşyeri-Şube Kart Tanımları bölümünden işyeri kartı açılır. Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri nde İşyeri Koduna açılan işyeri kodu tanımlanır.

S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yaş kontrolü otomatik nasıl takip edilir?
C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.

S: Bordro modülünde çalışma belgesi raporu nasıl alınır?
C: İlgili personel sicil kartında iken F4-Yazdırma butonuna basılır. Sicil Kartı seçilip sicil kartından da çalışma belgesi seçilip döküm alınabilir.

S: İşten çıkanların kart listelerinde görülmesi nasıl sağlanır?
C: Bordro, servis, sabit tanımlar, kullanıcı tanımlarında işten ayrılanlar listelerde çıksın parametresi işaretlenir.

S: 5921 sayılı yasaya ait personelin dökümü nasıl alınır?
C: Personel sicil kartında uygulanacak kanun no kısmına 05921 yazılmalıdır.

S: Personel sicil kart kodu nasıl değiştirilir?
C: Şirket bilgileri/servis işlemleri/dosya işlemleri/kart kodu değiştirme-birleştirme/ bordro sicil ekranında, eski kod ve yeni kod girilir, F2 işlem butonuna basılır.


0(212) 267 02 92