SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA:SQL - ETA:V.8-SQL

Program Modülü: Çek / Senet

S: Çek/Senet giriş ya da çıkış işlemi yapıldı. Döküm almak istediğimde Ortalama vadesini boş getiriyor. Dizayn içerisinde Ortalama Vade ile ilgili kodlar dizayna eklenmişti. Ne yapabilirim?
C: Çek/Senet giriş ya da çıkış fişindeyken F8-Parametreler’den Ortalama Vade hesaplaması yapılınca dökümde Ortalama Vade çıkar.

S: Çek/Senet’te çekin belli kısmı kapandıktan sonra tutara nasıl müdahale edilir?
C: Şirket Genel Parametrelerde, Ç/S parametresinde kısmi kapama işaretlenerek tutara müdahele edebilme şansı oluşabiliyor. Kapanan ve açık kalan kısım çek kartında ve raporlarda görülebilir.

S: Kesilen firma çeklerinin listesi cari kart bazında nasıl alınır?
C: Çek/senet/raporlar/kart listeleri/firma çek kart listesi ekranında son kart kodu sahasına ilgili cari kodu yazılarak listeleme yapılır.

S: Sıra senet nasıl basılır?
C: İlgili senet bordrosunda yazdırma yapılırken csn_sirasen.edf dizayn dosyası kullanılır.

S: Portföy numarası nasıl otomatik belirlenir?
C: Çek/Senet modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ev no tanımlarına girilir. İlgili pozisyonun başlangıç numarası belirlenir.

S: Çek / Senet bordrosu dökümü sırasında "2 NUMARALI HATA OLUŞMUŞTUR" mesajı geldiğinde ne yapılır?
C: İlgili dizayn dosyası not defteri yardımıyla açılır şekilde dikdörtgen içerisine alınmış olan başlıkla içindeki değerler "0" a eşitlenir.

paket=0
vatincluded=0
cumulativetotal=0
invoicewcue=0
rbgrouping=0

S: Çek/Senet Modülü Çek Çıkış ekranında iken Portföy No sahasında butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu nasıl görülür?
C: Çek listesinin geldiği liste ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir. Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu :

SELECT CSKPORTFOYNO'PORTFOY NO',CSKVADETAR'VADE TARİHİ',CSKSONHARPOZKOD'POZİSYON', DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) 'ÇEK KAÇ GÜNLÜK'
FROM CSNKART
WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1

S: Çek/Senet modülünde çek çıkış bordrosu kayıt edildiğinde muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu yerine bu hesabın alt seviyesinin çalışması nasıl sağlanır?
C:Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkış Bordro Fişi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalışacaksa yazılıp kayıt edilir.

S: Çek girişinde vade tarihinin işlem tarihinden önce girildiğinde programın uyarı vermesi nasıl sağlanır?
C: Şirket bilgileri modülü, Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2- Sor seçilir ve kayıt edilir.

S: Girilen döviz çekinin vadesi gelip tahsil edildiğinde TL değerinin tahsil edilen tarihteki kurdan hesaplanması nasıl sağlanır?
C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımalar/Parametreler/ Genel Parametreler/Çek/Senet Genel Parametreleri bölümünde Dövilzli Çek/Senet TL Tutarını Yeniden Hesapla parametresi işaretlenir.

S: Müşteri çek giriş bordroda birden fazla girilen müşteri çeklerinin ortalama vadeleri nasıl görülür?
C: Müşteri çek giriş bordro üst kısımda bulunan F8-det.bilg. yanındaki tırnağa basılıp, ortalama vade seçilince girilmiş çeklerin ortalama vadesi görülebilir.


0(212) 267 02 92