SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA:SQL - ETA:V.8-SQL

Program Modülü: Muhasebe

S: Muhasebe fişini oluşturan satırlardan herhangi birisinin borç/alacağına göre arama yapabilir miyim?
C: Muhasebe fişi/Eski fiş bölümüne girilir. Sağ alt köşedeki Kalem Bilgilerindeki Tutara aranan değer girilip F2-Arama butonu ile arama yapılabilir. İstenirse aynı bölümden fiş kalemlerindeki evrak no, evrak tarihi ve özel koda göre de arama yapılabilir.

S: Muhasebe hesap planındaki açıklamaların başlıkları nasıl değiştirilir?
C: Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Başlık Tanımları/Hesap Planı Açıklama Başlıkları ekranında değişiklik yapılır ve kayıt edilir.

S: Kayıtlı olan muhasebe fişinde 3 seviyeli hesap kodları var. Muhasebe fişi yazdırıldığında ana hesabı ilk satıra, diğer iki seviyeyi de bir alta tek satırda vermesini istiyorum. Nasıl yapabilirim?
C: Muhasebeden Servis/Sabit Tanımlar/ Parametrelere girilir. Fiş/Yev.Kırılma Sev. 1 yazılıp kayıt edilir. Bu şekilde döküm alınır.

S: Muhasebe fiş cambaz tanımlarımı farklı bir makinedeki ETA programına nasıl aktarabilirim ?
C: Aktarılmak istenen cambaz tanımına girilir. F5-XML Yaz tuşuna basılır ve tanım xml formatında diskte bir bölüme kayıt edilir. Kayıt edilen dosya diğer makineye taşınır. Yine cambaz tanımında iken F6-XML Oku tuşu ile kayıt edilen dosya seçilir. Cambaz istenen isimde kayıt edilir.

S: Muhasebe mizan ekranında hesap seviyesi bölümlerine S yazılarak sınıf hesaplara göre döküm almak istiyorum ve mizan tutmuyor. Ne yapabilirim?
C: Muhasebe hesap planında 800’lü nazım hesaplar açıldığından dolayı muhasebe hesap planı sınıf grup tanımları bölümünde ; Kod alanına 8, Sınıf Grup Adı1 bölümüne Nazım Hesaplar tanımlaması yapılması gereklidir.

S: Uzun satırlı muhasebe fiş içerisinde satır veya kelime araması nasıl yapılır?
C: Fiş içerisindeyken Ctrl+ F yapılır. Kelime yazılır, Tamam butonuna basılarak ilgili satıra ulaşılır.

S: Muhasebe fişlerinde, hazırlayan ve onaylayan bilgilerinin otomatik Gelmesi nasıl sağlanır?
C: Şirket bilgileri Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri ekranında, hazırlayan ve onaylayan bilgileri tanımlanıp kayıt edilir.

S: İlk defa yevmiye dökülürken muhasebe fişlerine yazılan açıklamaların çıkması nasıl sağlanır?
C: "Fiş açıklamalarını bas" parametresi işaretli olmalıdır.

S: Bilanço/Gelir Tablosu görüntülenmek istendiğinde 2 kodlu hata vermesi halinde ne yapılmalıdır?
C: Etasql klasörünün içinde Temp klasörü oluşturulup programa yeniden girilir.

S: Muhasebe fişinde KDV ayırma işlemi birden fazla hesap için aynı anda nasıl yapılır?
C: Muhasebe modülü Servis /Sabit Tanımlar / Parametreler ekranında fişte kdv işlemleri parametresi 2-Toplu olarak belirlenir.

S: Muhasebe fişlerinden BA/BS form işlemi yapılmak istendiğinde Muhasebe IV’ten bildirimlerden değer oluştur dendiğinde hiçbir değer gelmezse ne yapılmalıdır?
C: Muhasebe fişlerinin içindeki boş satırlar silinir.

S: Muhasebe fiş dökümünde sayfayı yarım yazıp 2. sayfaya atarsa ne yapılmalıdır?
C: etasqlform dosyasından ilgili dizayn dosyasından detay satır sayısı artırılır.

S: Döviz tutarı nasıl otomatik taşınır?
C: Muhasebe modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümündeki Döviz/TL çevrimi ve TL / Döviz çevrimi parametreleri 2-Kontrollü olarak belirlenir.

S: Hesaplar birbirine nasıl nakiledilir?
C: Muhasebe modülünde Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Nakli bölümüne girilir. Ekrana gelen form üzerinde istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek F2-İşleme Başla butonuna basılır.

S: Hesap açılışında döviz değerlerinin default gelmesi nasıl sağlanır?
C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel parametreler/Şirket genel parametreleri bölümüne girilir. Diğer parametreler sayfasındaki ilk değerler bölümüne döviz kodu ve cinsi sahalarına gelmesi istenen değerler girilir ve kayıt edilir.

S: Muhasebe fişinde dizayn seçimi nasıl sağlanır?
C: Fiş tip tanımlarından ilgili fiş tipinin dizayn dosya adı boş bırakılır.

S: Fiş dökümündeki kırılma seviyesi nasıl ayarlanır?
C: Bu işlem için, Muhasebe/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında Fiş./Yev. Kırılma Seviye Parametresi istenilen şekilde seçilerek kayıt edilir.

S: Defter dökümünün A4’e sığmaması halinde ne yapılır?
C: Raporlar / defterler / yevmiye defter dökümü sayfasında "uzun hesap ismi" ve müfredat onayı kaldırılır.

S: Tahsil ve tediye fişlerinde, kasa fiş açıklamalarının otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
C: Muhasebe Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, kasa fiş otomatik açıklamaları menüsünde, tahsil ve tediye satırları isteğe göre tanımlanıp kayıt edilir.

S: Yevmiye onay tarihin nasıl değiştirilir?
C: Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Muhasebe Genel Parametreler/ Yevmiye Parametreleri kısmından Yevmiye onay tarihi değiştirilebilir.

S: Hesap kodu nasıl değiştirilir?
C: Bu işlem için Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Dosya İşlemleri/ Kart Kodu Değiştirme/ Muhasebe bölümüne girilir. Eski kod ve Yeni kod yazılarak işlem başlatılır.

S:Muhasebe hesap planında yer alan herhangi bir hesap kodunun mevcut hareketleri farklı bir hesap koduna nasıl aktarılır?
C: Muhasebe/Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Nakli kısmından istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek bu işlem yapılır.

S:Muhasebe fiş cambazı şirkete özel olarak nasıl kayıt edilir?
C: Muhasebe Servis bölümü ne girilir. Sabit Tanımlar Dizayn / Tanım dosyaları Fiş Cambaz Tanım Kodları bölümüne girilir. F-6 Dosya Listesi’nden ilgili cambaz dosyaları seçilerek F-2 ile kayıt edilir.

S: Bir şirketin içinde değiştirilen bilanço ve gelir tablosu tanımı diğer şirketlere nasıl aktarılabilir?
C: Tanımlama yapılan şirkette, Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Toplu Şirket İşlemleri/Bilanço Tanımları ve Gelir Tablosu ekranlarında aktarılmak istenen tanım dosyası seçilir, F6-Şirket Ekle sayfasında şirket kriterleri girilerek, F2-Aktarma işlemi yapılır. (İşlemden önce mutlaka yedek alınmalıdır.)

S: Muhasebe fiş girişi sırasında fişten çıkmadan saha pozisyon değişikliği nasıl yapılır?
C: Fiş içerisinde F8-Detayın altında bulunan saha pozisyon değişikliği yapılarak kayıt yapılır.

S: Muhasebe fişlerinde açıklama satırının boş geçilmesi durumunda programın uyarması nasıl sağlanır?
C: Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranında, Fiş Bilgileri bölümündeki Boş açıklama kontrolü parametresi: 2 (SOR) yapılarak F2 ile kayıt edilir.

S: Muhasebe fişlerinde açıklama satırında butona basıldığında kayıtlı açıklamaların gelmesi nasıl sağlanır?
C: Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Açıklama Tanımları ekranında istenilen açıklamalar tanımlanıp, F2 ile kayıt edilir.

S: Muhasebe Tahsil ve Tediye fişini kayıt ederken “BELİRTİLEN KASA KODU KASA HESABI OLARAK TANITILMAMIŞ” hata mesajı gelmesi halinde ne yapılmalıdır?
C: Tahsil ve Tediye fişinde yazılı olan kasa kodundaki yazılı olan kasa hesabını eski hesaptan çağırıp kasa hesabı sekmesi işaretlenir.

S: Muhasebe yevmiye defter sayısı kontrolü yapılırken sayfa sayısının ekranda kalması nasıl sağlanır?
C: Programdan renk tanımları mesaj kutusu renk tanımlarına girilir. Bilgi ve doğrulama ayrı ayrı seçilip Pencere poz.& Renk bölümü seçilir. Aşağıda bulunan bekleme süresi işareti kaldırılır ve kayıt edilir. Bundan sonra mesaj ekranda kalır. Ancak kullanıcı tamam derse ekrandan gider.

S: Muhasebe Mizan dökümünde kebir hesaplarının arasında boşluk vererek yazması nasıl sağlanır?
C: Muhasebe Servis/Sabit Tanımlar/Parametrelerden Ek Parametreler sekmesine girilip Kebir Satırlarını Ayır ve Muavin Hesaplarını İçeriden Yaz parametrelerinin sekmeleri işaretlenir.

S: Muhasebe Servis/Sabit Tanımlar/Parametrelerden Ek Parametreler sekmesine girilip Kebir Satırlarını Ayır ve Muavin Hesaplarını İçeriden Yaz parametrelerinin sekmeleri işaretlenir.
C: Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Başlık Tanımları/Hesap Planı açıklama başlıklarına girilir.

Açıklama 1 'e Vergi Numarası
Açıklama 2 'e Ünvan
Açıklama 3 'e Ülke Kodu
Açıklama 4 'e T.C. Kimlik No yazılır ve kayıt edilir.


0(212) 267 02 92