SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA:SQL - ETA:V.8-SQL

Program Modülü: Muhasebe IV + İşletme

S: KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede V.8,SQL işyeri bilgilerinin çıkması nasıl sağlanır?
C: Şirket seçme ekranında işyerine ait işyeri şube kartı seçilerek programa girilir.

S: Dökümlerin boş gelmesi halinde ne yapılır?
C: Programa ilk girişte Şirket İşyeri/Şube kısmına İşletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı İşyeri/Şube kodu belirtilmelidir. Bu işlem sonrası sorun çözülür.

S: Geçici Vergi Beyannamesi arka sayfasındaki fatura bilgilerine yazılan “merkez ve fatura tarihi" bilgilerinin XML'de gelmesi nasıl sağlanır?
C: Geçici Vergi Beyannamesi sayfa 3' teki fatura bilgileri ekranında işyeri merkez ise "1", şube ise "2" yazılmalı, son kesilen fatura tarihi için gün, ay, yıl arasında herhangi bir işaret kullanmadan tarih bitişik yazılmalıdır. Örneğin; 30092009

S: Muhasebe II modülünde enflasyon muhasebesi yapıldığında düzeltilmiş bilanço veya gelir tablosu geçici vergi beyannamesi XML'i ekinde nasıl gönderilir?
C: Muhasebe IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar/Genel Tanımlar sayfasında "enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço/gelir tablosu bilgileri kullan" parametrelerinde cari dönem veya önceki dönem işaretlenmelidir.

S: Birden fazla şubesi olan firmalar için Fatura modülünden BA/BS formunu oluştururken tüm şube bilgileri toplanıp tek firma olarak BA/BS formunda nasıl alınabilir?
C: Birden fazla şubesi olan firmalar için açılmış olan tüm cari kartların bağlantılar sayfasında "Ek kodlar" başlığı altında bulunan "Özel Kart No" sahasına aynı bilgi girilmelidir. Muhasebe IV modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler' de bulunan Genel Parametreler sayfasında "Gruplama Yap" parametresi işaretli olmalıdır.

S: BA/BS Formu bilgileri Fatura modülünden alınıyor. Aylık 8.000,00 TL’yi geçmeyen alış/satışlar için Diğer Müşteriler ve Diğer Satıcılar Cari kartları açılmış. Bu carilere yapılan alış ve satışların BA/BS formunda Diğer mal ve hizmetler sahasında çıkması nasıl sağlanır?
C: Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler'de Bildirim Veri Toplama Şekli 1-Fatura Kayıtları seçilir. Satış İşlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Satışları için açılan Cari kart seçilir, Alış işlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Alışları için açılan Cari kart seçilir. Program bu sayfalarda belirtilen Cari kartları 8.000,00 TL' yi geçse bile BA/BS formunda Diğer Mal ve Hizmetler Toplamı sahasına ekler.


0(212) 267 02 92