ETA:E-İRSALİYE

ETA:E-İrsaliye ile Sevkiyatlarınız Hızlı, Pratik ve Güvenli!

 

E-İrsaliye Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren E-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

E-İrsaliye Uygulamasına dahil olan mükellefler düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini uygulama kapsamındaki mükelleflere e-irsaliye olarak düzenlerler ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden e-irsaliye olarak alırlar.

E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara sevk irsaliyelerini, elektronik ortamda e-irsaliye olarak düzenleyebilirler, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamında teslim edebilirler.

ETA'da E-İrsaliye

ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarında E-İrsaliye Modülünü, İrsaliye modülü ile
birlikte kullanabilirler. ETA:E-İrsaliye modülü, ETA:İrsaliye modülünün yanında E TA:Fatura, ETA:Sipariş ve ETA:Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülleri ile entegre çalışır.

ETA:E-İrsaliye uygulaması ile kullanım alışkanlıkları değişmeden kolayca E-İrsaliye kullanımına başlanabilir.

 

Neden E-İrsaliye?

  • E-İrsaliye elektronik ortamda hızlı ve zahmetsiz olarak iletilir,
  • Kağıt irsaliye, matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar,
  • Fiziki ortamda irsaliye nüshalarının saklanması sona erer.
  • E-İrsaliye dosyaları elektronik ortamda saklanabilir,
  • E-İrsaliye baskısız A4 kağıda yazdırılabilir,
  • Arşivlenen E-İrsaliyeler hızla sorgulanabilir, klasörlerde irsaliye aramak sona erer.

 

E-İrsaliye Geçiş Süreci

  • E-İrsaliye kapsamına girecek olan firma, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan E-İrsaliye Uygulaması Başvuru Rehberi ve Kılavuzunda belirlenen koşullara göre başvuru yapar.
  • ETA:E-İrsaliye Modülü ve yoksa ETA:İrsaliye modülü satın alınır.
  • Diğer işlemler için ETA Bayisine başvurulur.

 

Tel: (0212) 267 02 92


0(212) 267 02 92