ETA:İNSAN KAYNAKLARI

En Değerli Kaynağınızı Doğru Yönetin

 

ETA:İnsan Kaynakları

nsan Kaynakları Yönetimi bir organizasyonda,

 • Gereken insan kaynağının işe alım sürecinden başlamak üzere planlanması,
 • Çalışan personelin özlük bilgilerinin takip edilmesi,
 • Çalışanın organizasyondaki yerinin belirlenmesi,
 • Eğitimlerin ve kariyer yönetiminin organize edilmesi,
 • Performans değerlerinin takip edilmesi,
 • İzinlerin belirlenmesi ve takibi,
 • Ücretlendirme süreçlerinin takibini ve yönetimini sağlar.

ETA:İnsan Kaynakları modülleri ile organizasyonda yaşanan tüm bu süreçler takip edilebilir.

ETA:İnsan Kaynakları, kurumun ihtiyaçlarına ve yaşanan süreçlere göre kullanılacak olan modüllerden oluşur. Bu modüller ihtiyaca göre satın alınabilir. ETA:İnsan Kaynakları modülleri ETA:Bordro modülü ile entegre çalışır.

 

ETA:İnsan Kaynakları Modülleri

ANA MODÜL VE ÖZLÜK YÖNETİMİ

 • Özlük Yönetimi, ETA:Bordro modülü ile entegre çalışan personel kartlarında, personele ait tüm detayların takip edilmesini sağlar.
 • Personelin işe alım aşaması ile birlikte açılan özlük dosyasına giren belgeler kartlarda Pdf, Xls, Word gibi farklı formatlarda kayıt edilebilir.
 • Bu belgelere ihtiyaç duyulduğunda, arşivlerde aramak yerine tek bir tıklama ile kolay ulaşılabilir.
 • Personele ait Eğitim, Kariyer, İzin, Mesai, Zimmet, Performans gibi tüm değerler personel kartlarından takip edilebilir.

İŞE ALIM

 • İşe alım süreci, personele ihtiyaç duyan departmanların işe alım talepleri ile başlar.
 • Organizasyon için gerekli olan kriterler tanımlanır.
 • Başvuruda bulunan adayların Aday kartları tanımlanır.
 • Adaylar belirlenir ve görüşme planı yapılır.
 • Görüşme sonrasında yapılan değerlendirme olumlu ise, işe alım gerçekleşir.
 • Aday kartları, personel kartlarına aktarılır.

EĞİTİM YÖNETİMİ

 • Eğitim Yönetimi ile personelin kurum içinde aldığı eğitimler ve bunların aşamaları takip edilir.
 • Organizasyonun verimliliği için personelin eğitimi büyük önem arz eder. Bu eğitimler personelin kariyeri için de önemli bir değerdir.
 • Düzenlenen eğitimler ile ilgili tüm aşamalar tanımlanır ve personelin hangi eğitimlere dahil olacağı belirlenir.
 • Eğitim ile ilgili değerlendirme sonuçları girilir.
 • Personelin aldığı eğitimler ve eğitim sonuçları raporlanabilir ve personel kartlarından da takip edilebilir.

 

KARİYER YÖNETİMİ

 • Kariyer Yönetimi ile personelin organizasyon yapısında bulunduğu pozisyonlar, aşama ve terfi durumları takip edilir.
 • Belirlenen kriterlere göre hedef pozisyonlar tanımlanır.
 • Personel, yapılan değerlendirme sonrasındaki başarı durumlarına göre ilgili pozisyonlara atanır.
 • Personelin Kadro/Pozisyon değerlendirmeleri raporlanabilir ve personel kartlarından da takip edilebilir.

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Yönetimi ile personelin performansları takip edilir.
 • Personelin performans değerleri organizasyonun başarısı için en önemli etkenlerden birisidir.
 • Çalışanların performansları, Davranış/Sorumluluk ve Kota Bazlı olmak üzere iki şekilde değerlendirilebilir.
 • Değerlendirmeler için dönem, ödül/uyarı, kota ve davranış/sorumluluk değerleri belirlenir.
 • Kota Bazlı performans değerlendirmesi için, hedef kota değerine göre ödül, prim veya ödenek olarak personel kartlarına aktarılır.
 • Davranış/Sorumluluk bazlı performans değerlendirmesi için ise tanımlanan gruplara göre not değerlendirmesi yapılır ve buna göre çıkan not değerlerine göre ödül, prim veya ödenek olarak personel kartlarına aktarılır.
 • Personelin performansları raporlanabilir ve personel kartlarından da takip edilebilir.

 

İZİN YÖNETİMİ

 • İzin Yönetimi ile personelin yıllık izin, ücretsiz izin, evlilik izni vb. tüm izin bilgileri takip edilir.
 • Sabit tanımlı olan izin tiplerine ilave olarak kullanıcıya bağlı istenen yeni tip izinler tanımlanabilir.
 • Hak edilen yıllık izinler işe giriş tarihlerine göre otomatik hesaplanır ve personel kartlarına kayıt edilir.
 • Personelin izinleri toplu olarak planlanabilir ve onaylanır.
 • Hesaplanan, planlanan, onaylanan ve kullanılan izinler raporlanabilir ve personel kartlarından da takip edilebilir.

 

MESAİ YÖNETİMİ

 • Mesai Yönetimi ile normal çalışma ve farklı vardiya tanımları yapılabilir.
 • Tanımlanan normal çalışma ve vardiya tanımları personele toplu olarak atanabilir.
 • Personele normal çalışma ve vardiyalı çalışma zamanları toplu olarak atanabilir.
 • Atanan çalışma zamanları bordro puantaj kartına toplu olarak atanabilir.
 • Tanımlanan normal çalışma ve vardiya çalışmaları raporlanabilir ve personel kartlarından da takip edilebilir.

 

ZİMMET YÖNETİMİ

 • Zimmet Yönetimi ile personele zimmetlenen veya dönemler halinde verilen materyallerin takibi yapılır.
 • Zimmet kartları tanımlanır.
 • Zimmet kartları personele atanır ve atama sırasında son kullanma tarihi belirlenebilir.
 • Zimmetlenen kartlar zimmet raporlarından raporlanabilir ve personel kartlarından da takip edilebilir.
 • Kullanım durumlarına göre geri alınması veya yeni verilmesi gereken materyaller raporlar ile tespit edilebilir.


0(212) 267 02 92