ETA:E-MÜSTAHSİL

ETA:E-Müstahsil Makbuzu

Kolay, Hızlı, Güvenli E-Uygulama

 

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu”, elektronik belge olarak düzenlenecektir. Elektronik ortamda oluşturulan E-Müstahsil Makbuzları yasal saklama süresi içerisinde elektronik olarak saklanacaktır.

ETA'da E-Müstahsil Makbuzu

ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarında ETA:E-Müstahsil Modülünü ETA:Fatura modülü ile birlikte kullanabilirler.

Hali hazırda kağıt ortamında fatura modülünden düzenlenen Müstahsil Makbuzları, E-Müstahsil makbuzu olarak aynı şekilde fatura modülünden düzenlenir, elektronik belge oluşturma ve gönderme işlemlerini ETA:E-Müstahsil Makbuzu Modülünden yapılır

 

Neden E-Müstahsil Makbuzu?

  • E-Müstahsil Makbuzları elektronik ortamda hızlı ve zahmetsiz olarak iletilir,
  • Kağıt Müstahsil Makbuzu, matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar.
  • Fiziki ortamda Müstahsil Makbuzu nüshalarını saklamak sona erer,
  • E-Müstahsil Makbuzları elektronik ortamda saklanabilir,
  • E-Müstahsil Makbuzu A4 kağıda yazdırılabilir,
  • Arşivlenen E-Müstahsil Makbuzları hızla sorgulanabilir, klasörlerde E-Müstahsil Makbuzu aranması sona erer.

 

E-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Süreci

  • ETA:E-Müstahsil Modülü satın alır.
  • Diğer işlemler için ETA Bayisine başvurulur.

 

Tel: (0212) 267 02 92


0(212) 267 02 92