ETA:E-SMM

ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu

Pratik, Hızlı, Güvenli E-Uygulama

 

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek
makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacı ile, hali hazırda kağıt ortamında düzenlenmekte
olan serbest meslek makbuzları elektronik belge olarak düzenlenebilecek, muhatapların talebi
doğrultusunda elektronik ortamda veya kağıt olarak iletilebilecektir.
Elektronik ortamda oluşturulan e-serbest meslek makbuzları yasal süresi içerisinde elektronik olarak
saklanacaktır.

eta e-serbest meslek makbuzu

 

ETA'da E-Serbest Meslek Makbuzu

ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL versiyonlarında ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu Modülünü ETA:Büro Otomasyonu modülü ile birlikte kullanabilirler.

Hali hazırda kağıt ortamında ETA:Büro Otomasyonu modülünden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları, E-Serbest Meslek Makbuzu olarak aynı şekilde ETA:Büro Otomasyonu modülünden düzenlenir. E-Serbest Meslek Makbuzu oluşturma ve gönderme işlemleri ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu modülünden yapılır.

 

Neden E-Serbest Meslek Makbuzu?

  • E-Serbest Meslek Makbuzları elektronik ortamda hızlı ve zahmetsiz olarak iletilir,
  • Kağıt Serbest Meslek Makbuzu, matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar,
  • Fiziki ortamda Serbest Meslek Makbuzu nüshalarını saklamak sona erer,
  • E-Serbest Meslek Makbuzları elektronik ortamda saklanabilir,
  • E-Serbest Meslek Makbuzları baskısız A4 kağıda yazdırılabilir,
  • Arşivlenen E-Serbest Meslek Makbuzları hızla sorgulanabilir, klasörlerde E-Serbest Meslek Makbuzu aranması sona erer.

 

E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Süreci

  • ETA:Büro Otomasyonu ve ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu Modülü satın alınır.
  • Diğer işlemler için ETA Bayisine başvurulur.

 

Tel: (0212) 267 02 92


0(212) 267 02 92