ETA:E-MUTABAKAT UYGULAMASI


Hız, Kolaylık ve Güven Bir Arada

ETA:E-Mutabakat uygulaması ile tanışın, karşılıklı mutabakatlarınızı elektronik ortama taşıyarak, işlemlerinizi hızla tamamlayın.

Daha Az İş Gücü ile Daha Çok Verimlilik

ETA:E-Mutabakat modülü ile çalışılan firmalarla yapılacak BA, BS ve Cari Bakiye mutabakatları kolaylıkla hazırlanabilir, elektronik olarak gönderilir, gelen cevaplar sorgulanabilir ve raporlanabilir.

Özellikler

  • Cari modülü veya Muhasebe modülü verileri kaynak alınır,
  • Cari Borç, Alacak, Bakiye mutabakatı yapılır,
  • BA Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin mutabakat yapılır,
  • BS Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin mutabakat yapılır,
  • Hazırlanan mutabakatlar sunucuya tek tuş ile yüklenir, ilgili firmalara otomatik e-posta gönderilir,
  • Mutabakat detaylarına ait hareketler ilgili firmalarca kolaylıkla incelenir,
  • İlgili firmalar gelen e-postaları elektronik olarak cevaplar, sonuçlar online olarak sunucuya kaydedilir,
  • Cevaplar sunucudan online olarak sorgulanır ve sonuçlar veritabanına kaydedilir,
  • Mutabakat sonuçlarına göre raporlar ve grafik raporlar alınır.

0(212) 267 02 92