ETA:MOBİL

Her Yerde, Her Zaman

ETA: Mobil - Broşür

ETA:Mobil iOS - Android Uygulaması

Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar artık iş yaşamının da ayrılmaz bir parçası haline geldiler. ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile şirketinizin kapılarını mobil dünyaya açacaksınız.

ETA:Mobil iOS - Android uygulaması, iOS ve Android işletim sistemlerinde ve ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL Ticari Programları ile entegre çalışmak üzere tasarlandı.

ETA:Mobil iOS - Android uygulaması, iOS İşletim sistemi ile çalışan iPad veya iPhone cihazları ve Android işletim sistemi çalışan tüm cihazlarda kullanılabilir.

ETA:Mobil iOS - Android Uygulama Detayları Yönetim Analizi (Patron Raporları): ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile tek bir ekranda ETA’da yapılan işlemlere göre, firmanın durumunu ifade eden özet değerler görüntülenir. Bu özet değerlerin alt detaylarına da aynı bölümden ulaşılabilir. Bu değerler; firmanın Kasa Durumu, Banka Durumu, Satış ve Alış Faturaları, Alınan Siparişleri, pozisyonuna göre Çekleri ve Senetleridir.

Sipariş: ETA: Mobil iOS - Android uygulamasından alınan siparişler girilir. Girilen siparişler online olarak ETA: Sipariş modülüne aktarımı gerçekleşir. Sipariş bekletme özelliği ile siparişler beklemeye alınarak belli kontroller sonrasında da sipariş modülüne aktarımı sağlanabilir.

Tahsilat: ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile Nakit, Kredi Kartı, Çek ve Senet tahsilatları girilir. Girilen kayıtlar ETA: Kasa, ETA: Banka ve ETA: Çek / Senet modüllerine online işlenir.

Raporlar: ETA:Mobil iOS - Android uygulaması ile ETA’daki kayıtlara göre anlık raporlamalar yapılır. Bu raporlardan bazıları; Günlük Özet Raporları, Cari Hesap Ekstresi, Cari Bakiye Raporu, Stok Durum Raporları, Bekleyen Sipariş Raporları ve Muhasebe Muavin Defter Raporları gibi raporlardır. Bu gibi hazır raporların yanında, isteğe göre özel rapor dizayn edilerek uygulamaya dahil edilebilir.

Ziyaret: ETA:Mobil iOS - Android uygulamasından ziyaret planlaması yapılabilir. Ziyaret planlaması manuel yapılabileceği gibi müşteri cari kartlarında bulunan gün tanımlarına göre otomatik de planlanabilir.

Ziyaret neticesinde, ziyaret sonuçları girilir. Hareketleri girilir. Özellikle satış veya saha ekibinin hem ziyaret kayıtları tutulur, hem de bu kayıtlardan satışa dönen siparişler ile ilgili performans raporları alınır.

Diğer Detaylar:

 • Root Takibi
 • Ürün Kataloğu oluşturma
 • Boyutlu (Renk/Beden) işlemler
 • Cari bazlı fiyatlar ile işlemler
 • Birden fazla şirkette çalışma imkanı
 • Cari Adres bilgilerine göre harita bilgisi ve konumlama
 • Kullanıcıya özel tanımlama ve yetkilendirme yapılır.

 

ETA:Mobil El Terminali Uygulaması

Sıcak Satış / Soğuk Satış / Sipariş mantığı ile çalışan işletmeler zaman ve mekan kavramına bağlı olmadan süreçlerini
ETA:Mobil El Terminali uygulaması ile takip edebilirler.

ETA:Mobil El Terminali uygulaması, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonları ile entegre çalışan bir uygulamadır. Uygulama ETA: STOK, ETA:CARİ, ETA:FATURA, ETA:SİPARİŞ, ETA:İRSALİYE, ETA:KASA, ETA:BANKA ve ETA:MUHASEBE modülleri ile entegre çalışır.

ETA Programlarının klasik menü, fiş tipi ve kullanım özelliklerini baz alarak geliştirilen ETA: Mobil El Terminali uygulamasının kullanımı oldukça kolaydır. Sıcak satış ve soğuk satış uygulamalarının yanı sıra depo hareketleri, sayım işlemleri, tahsilat işlemleri uygulamadan yapılan işlemler arasındadır.

ETA’nın ilgili modülleri ile online ve entegre çalışan El Terminali Uygulaması, 5 ana modül olarak tasarlanmıştır. Ayrıca Tahsilat, Raf Takibi ve Root Takibi gibi opsiyonlar ile sunulur.

Stok Modülü

 • Stok Giriş Fişi
 • Stok Çıkış Fişi
 • ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki Stok Hareketleri
 • Depolar Arası Hareket
 • Sayım
 • Stok Raporları
 • Renk Beden Takibi, Parti Takibi, Seri No Takibi

 

Cari Modülü

 • Cari Hareket Fişi
 • Cari Raporlar
 • Cari Bazlı Fiyat Takibi


Fatura Modülü

 • Alış / Satış Faturaları
 • ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki
 • Fatura Hareketleri
 • Plasiyer Raporları


İrsaliye Modülü

 • Alış / Satış İrsaliyeleri
 • ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki İrsaliye Hareketleri
 • İrsaliye’den Kapama


Sipariş Modülü

 • Alış / Satış Sipariş Açma
 • Alış / Satış Sipariş Kapama
 • ETA’da tanımlı tüm fiş tiplerindeki Sipariş Hareketleri
 • Plasiyer Raporları

 

Opsiyonlar

 • Root Takibi
 • Raf Takibi
 • Tahsilat:
  > Nakit Tahsilat - ETA:Kasa Modülü ile entegre
  > Kredi Kartı ile Tahsilat - ETA:Banka Modülü ile entegre
  > Çek, Senet Tahsilatı, ETA:Çek / Senet Modülü ile entegre

 

ETA: Mobil Uygulamalarının Avantajları

 • Bilgilere anlık ulaşabilme,
 • Ürünlerin pazara sunumu ve takibinin kolaylaşması,
 • Birçok bürokratik işlemin ortadan kalkması ve işlemlerin sistem üzerinden yetki dahilinde yapılması,
 • Stok takibinin kolaylaşması ve stok devir hızının artması,
 • İşlem maliyetinin azalması,
 • Sistem içi disiplin ve iş süreçlerinde uyumluluğun sağlanması,
 • Firmanızın teknolojik imkanları kullanma adına sağlayacağı prestij

 

ETA:MOBİL iOS - ANDROID VE EL TERMİNALİ UYGULAMALARI FİYAT LİSTESİ

(17 Aralık 2018)

ETA: Mobil - Fiyat Listesi


0(212) 267 02 92