ETA:E-DEFTER MODÜLÜNDE UYGULAMA

1- Defterleri Oluşturma
Bu aşamada muhasebe modülünden girilen bilgiler sonucunda yevmiye ve kebir defterler için Defter Oluşturma bölümünden uygun standartta defter ve berat dosyaları oluşturulur. Bu aşamada yevmiye kayıtları kontrol edilerek hatalı girilen kayıtlar ile ilgili kullanıcı uyarılır. Kullanıcının hatalı işlem yapması engellenir.

 

2- Defterleri Mühürleme
Oluşturulan dosyalar Defterleri Mühürleme bölümünden elektronik imza/mali mühür ile onaylanır.

3- Mühürlü Defterleri Paketleme
Mühürlenen defter kayıtlarını içeren dosyalar Mühürlü Defterleri Paketleme bölümünden paketlenir.

4- Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme
Paketlenmiş berat dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter portalına yüklenerek onay alınır.
Yapılan bu işlem, e-Defter modülünde, Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme bölümünde, e-defter işlem takip tablosuna kaydedilir.

5- Onaylanmış Berat Dosyalarını Geri Alma
Gelir İdaresi Başkanlığınca Onaylanmış berat dosyaları indirilerek yasal saklama süresince muhafaza edilir. Yapılan bu işlem, e-Defter modülünde, Onaylanmış Berat Dosyalarını Geri Alma bölümünde, e-defter işlem takip tablosuna kaydedilir.


0(212) 267 02 92