E-DEFTER OLUŞTURMA ADIMLARI

1- Mali Mühür veya Elektronik imza için gerekli başvurular yapılır ve temin edilir.

2- İşlem yapılacak bilgisayara, kart okuyucunun ve elektronik imza veya mali mühür tanımlaması yapılır.

3- Kamu Sertifikasyon Merkezinden "Zaman Damgası" temin edilir.

4- Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından Zaman Damgası programı yüklenir. Bu program yardımı ile kalan kontör bilgileri takip edilir.

5- Java ürününe ait son sürüm işlem yapılacak bilgisayara yüklenir.

6- İşlem yapılacak bilgisayara Framework 3.5 yüklenir.

7- ETA:SQL veya ETA:V.8-SQL versiyonları için son sürümler temin edilerek programın güncellenmesi sağlanır. ETA:E-Defter modülü yüklenir.

8- E-Defter Genel Parametreleri, İmzalama/ Mühürleme Parametreleri ve Zaman Damgası Parametreleri tanımlanır.

9- ETA:E-Defter modülünde İşletme / Muhasebeci bilgileri eksiksiz tanımlanır.

10- Defter hazırlama işlemi öncesinde ETA:E-Defter modülünde, E-Defter Kontrol Raporları alınarak hatalı ve eksik işlemler tespit edilir. Hatalı işlemler düzeltilir.

11- Tebliğde belirtilen şartlar ve XBRL formatına uygun aylık defter ve deftere ait berat hazırlanır.

12- Defter ve berat, mükellef gerçek kişi ise e-imza ile imzalanır, tüzel kişi ise mali mühür ile onaylanır.

13- İmzalanan/Mühürlenen Defter Beratı, Gelir İdaresi Başkanlığına e-Defter Portalından gönderilir.

14- Gelir İdaresi Başkanlığı, beratı kendi mührü ile onaylar.

15- Mükellef, e-Defterini ve portal uygulamasından indirdiği beratı, yasal saklama süresince muhafaza eder.

 

1. ADIM: ETA:E-Defter Modülü Alımı

2. ADIM: Başvuru Yapılması

3. ADIM: Zaman Damgası Temin Edilmesi

4. ADIM: Aylık Defter ve Deftere Ait Berat Hazırlanması

5. ADIM: Defter ve Beratın İmzalanması / Mühürlenmesi

6. ADIM: Defter Beratının GİB’e Gönderilmesi

7. ADIM: GİB’in Beratı Kendi Mührüyle Onaylaması

8. ADIM: e-Defter ve Beratın Muhafaza Edilmesi

 


0(212) 267 02 92