SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS

Program Modülü: Adisyon

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru :
Girişi yapılan adisyon fişini, yazıcıdan döküm olarak almak istediğimde kağıdı boş olarak çıkarıyor.

Cevap :
* Adisyon dizayn dosyasının içi boş olabilir.
* Adisyon dizaynı, program dosyalarının yüklü olduğu dizin veya şirket dizininde bulunmayabilir. (ADISYON.FOR)
Eğer adisyon dizayn dosyası yok yada boş ise FATURA.FOR dosyası
ADISYON.FOR olarak kopyalanır.
Örnek: COPY FATURA.FOR ADISYON.FOR

Adisyon için kullanılan sahalarda farklılıklar bulunmaktadır.
Bunun için V6'da "fatform.txt" dosyasına, V7 ve EFW' yardım menüsüne
bakılmalıdır.

VERSİYONU : V-7
Soru :
Kapatılıp fatura edilmiş adisyonun ,fatura tarihini veya fatura numarasına nasıl bakabilirim?

Cevap :
Eski adisyon ekranında CTRL + F tuşu ile geniş ekran yapılır, AÇIKLAMA2
sahasında yazan bilgiler fatura tarihi ve numarasıdır.

VERSİYONU : V7, EFW
Soru :
İptal edilen adisyonu, adisyon listesinden nasıl silinir?

Cevap :
ADİSYON’un içersinde F5-Servis, F2-Devir işlemleri,F2-Adisyon devri‘ne
girilir.En son iptal edilmiş adisyon tarihi, istenen tarih olarak girilir. Normal
adisyonlar (H), İptal adisyonlar (E) değerleri verilir ve devir yapılır.

VERSİYON : V-6, V7, EFW
Soru :
Yeni veya eski adisyonun içindeyken hizmet sorumlusu listesi nasıl görüntüleyebilirim?

Cevap :
Yeni adisyon veya eski adisyon ekranında iken ( SHİFT + F6 ) yapılır.

VERSİYONU: V7, EFW
Soru :
Adisyon ekranındayken en son açmış olduğum stok veya cari kartlarını nasıl görüntüleyebilirim?

Cevap :
Adisyon ekranında V7 için ; Ctrl+F7 ,EFW için; Ctrl+F7 veya Ctrl+F9 tuşlarına
basılır.

VERSİYONU:V7, EFW
Soru :
Kayıt ettiğim adisyonu mutfak yazıcısına döküm olarak gönderdim. Aynı adisyona yeni bir sipariş daha geldi. Yalnızca bu yeni gelen siparişi mutfak yazıcısına nasıl gönderebilirim?

Cevap :
Programın bunu kontrol edebilmesi için stok kalemlerinde AÇIKLAMA-3 
sahasının açık olması gerekir. Bu durumda program daha önce mutfak
yazıcısına gönderilen ürünlerin miktarlarını bu sahaya yazar. Miktarlarda artış
olduğunda yada yeni bir sipariş eklendiğinde ikinci bir kez mutfak yazıcısına
döküm gönderildiğinde program AÇIKLAMA-3 sahasına bakar ve yalnızca
orada görmediği siparişleri yazıcıya gönderir.

Açıklama-3 sahasının açılabilmesi için ADİSYON içerisinde;
V7 için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI menüsünde AÇIKLAMA-3 sahasına [E] değeri ve boy verilir.
(EFW'de kalem bölümünde ilgili saha mouse yardımı ile açılır)

VERSİYONU : V6 , V7 , EFW
Soru :
Yeni bir adisyon giriyorum. F6-STOK LİSTESİ aldığımda bütün stok kartları karşıma geliyor. Oysa ki sadece satış yaptığım stok kartlarını görmek istiyorum.

Cevap :
Adisyon programında F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2  PARAMETRELER
bölümünde bulunan STOK ÖZEL KODU:.....[3] sahasına  verilen değer, stok
kartları açılırken ÖZEL KOD-3 sahasına da yazılırsa, F6- STOK LISTESİ’ne sadece parametre girilmiş stok kartları listelenir.

VERSİYONU : V6 , V7 , EFW
Soru :
Yeni bir adisyon girişinde , adisyon numarasının otomatik olarak gelmesini nasıl sağlanır?

Cevap :
Adisyon programında F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2 -PARAMETRELER 
bölümünde bulunan ADISYON NO: sahasında NO'nun  altına başlangıç adisyonun numarası yazılır, BOY kısmının altına da kaç  karakter çıkacaksa toplam karakter sayısı yazılır kayıt edilir. Bundan sonra kayıt  edilecek her yeni adisyona program tarafından otomatik numara verilir. Ancak  çoklu sistemlerde kayıttan sonra otomatik numara atar. Arzu edilirse ÖN TAKI  ilave edilebilir.
Örnek:
ÖN TAKI NO BOY
------- ------ ---
ADİSYON NO : AD- 420101 9

VERSİYONU : V7, EFW
Soru :
Adisyon ekranında girilen açıklamalara ilaveten özel açıklama girilmek isteniyor.

Cevap :
Adisyon ekranında CTRL+F6 tuşuna basılır.özel açıklama ekranına bilgi girilir
ve F2-İŞLEME DEVAM tuşuna basılarak bilgi kayıt edilir. Bu işlem EFW
versiyonunda Bilgi Giriş İşlemleri penceresinden Özel Açıklama Girişi seçilerek yapılır.

VERSİYONU : V7, EFW
Soru :
Kapatılan adisyonun muhasebe ile entegrasyon yaparken, muhasebe kodları aynı olan stokları fiş içerisinde tek satırda nasıl toplanır

Cevap :
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden
HESAPLARI BİRLEŞTİR [E/H] PARAMETRESİ "E" yapılır. Bu parametreye
"E" verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı hesaba
ait ve aynı tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır
sayısı azaltılmış olur.

VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru :
Adisyon keserken stok kalemlerini çağırdığımda,fiyat hanesini otomatik olarak Ekrana nasıl getirebilirim.?

Cevap :
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ
ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/ YAO/SA/ SS/EUA/ EPA /EUS
  /EPS] parametresinden,adisyonda hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış
veya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda
tanımlanan fiyat her yeni adisyon girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve
hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.

1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Adisyonda barkodlu işlemleri nasıl yapabilirim?

Cevap :
Barkod Opsiyonu ile Çalışma;
1)Stok kartlarında barkod kodları tanımlanmış olmalı (V-6'da açıklama-2, V-7'de kartların 3.sayfasındaki barkod sahası)
2)Adisyon modülünün F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELERDEKİ BARKOD : E/H
BARKOD SAHASI : E/H parametreleri (E) olmalı.
Bu işlemlerden sonra V-7 için Stok modülünden Barkod İndeksi yapılmalıdır. V-6 için dos ortamında Rebbark.Exe dosyası çalıştırılmalıdır.

NOT:(V-6, V-7, EFW) Her yeni bir stok kartı açıldığında bu indeksler yapılmalıdır.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Adisyonu kapatıp muhasebeleştirirken SATIŞ MUHT.1 HESABI BELİRTİLMEMİŞTİR.MUHASEBE KAYDI YAPILAMAZ, EMİN MİSİNİZ? Mesajı çıkıyor.

Cevap :
Adisyonu hesaplatırken bazı işletmeler Garsoniye,Kuver,İşgaliye vb. ücreti
alırlar programda bu hesaplamaların yapılabilmesi için MUHTELİF-
1,MUHTELİF-2,MUHTELİF-3 vb.gibi haneler kullanılır; entegrasyonda bu
hanelerin muhasebe kodları yazılmalıdır.

(V-7 İçin), F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR içerisininde 1. ve 2. sayfalara ilgili yerlere muhasebe kodları yazılır.
  *** V-6 için bu işlem; fatura modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE
HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.

VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Adisyonda tutarı ikinci birime göre tutar hesaplamak istiyorum.

Cevap :
Adisyon keserken ilgili stok kaleminin satırında tutar hanesine "*2" yazılarak
hesaplamanın ikinci birim üzerinden yapılması sağlanır.

0(212) 267 02 92