SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS

Program Modülü: Barkod Etiketi

VERSİYONU :V-6, V-7, EFW
SORU:
Barkod etiketi dökümü alınırken etiket dizaynında yeralan stok kodu, stok cinsi, fiyat v.b sahalar etiket dökümünde çıkmasına rağmen barkod çizgileri çıkmıyor.
CEVAP :
Etiket dökümünde barkod çizgilerinin çıkmaması ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
* Eğer kullanıcı laser yazıcı kullanıyor ise programların yüklü olduğu dizinin altında LASBARK.COM veya LAS2BARK.COM program dosyasını çalıştırmalıdır.
* Nokta vuruşlu (Dot matriks) yazıcılarda etiket dökümü alınmadan önce programların yüklü olduğu dizin içerisinde DOTBARK.COM program dosyası çalıştırılmalıdır.
* Termal yazıcılar için hazırlanan dizayn dosyası içerisinde (*.prt) barkod ile ilgili tanımlar yapılmalıdır.
* Nokta vuruşlu ve lazer yazıcılarda alınacak barkod etiketlerine ait dizaynlarının servis bölümünde tanımlanmış olması gerekmektedir.

* Nokta vuruşlu ve lazer yazıcılarda, bilgisayarın işletim sistemi Windows9x ise bilgisayar dos kipinde başlatılmalıdır.
* Yukarıdaki seçeneklere ilaveten mürekkep püskürtmeli yazıcılarda barkod etiketi dizaynını almak mümkün değildir.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU :
Laser yazıcımda barkod etiketi dökümü alıyorum. Etiketler aynı hizada yanyana çıkması gerekirken basamaklı şekilde çıkıyor ne yapmalıyım?
CEVAP :
Programın yüklü olduğu dizin içerisinde bulunan "lasbark.com" program dosyası U parametresi ile beraber çalıştırılmalıdır.
Örnek: C:\ETA?>las2bark/u

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU :
Barkod etiketi basmak istiyorum. Yazıcı aktif hale gelmiyor ve döküm alamıyorum.
CEVAP :
Kontrol edilmesi gereken noktalar;
-Tüm yazıcılar için servis bölümünde parametreler menü seçeneğinde bulunan
  YAZICI PORTU ve YAZICI CİNSİ parametrelerine ait değerler kontrol edilir. Yazıcı portu parametresinde kullanıcı, yazıcının kullandığı çıkış noktası (seri veya paralel) türü belirtilmelidir. Yazıcı cinsi parametresine verilecek değer genişletilmiş yardım ekranından faydalanılarak yazılır. (Shift+F1)
-Seri portu kullanacak bir yazıcı ile çalışılacak ise işletim sistemi düzeyinde port ile ilgili komut tanımı yapılması gereklidir.
Örnek: C:\>Mode com1;9600,n,8,1

-Eğer kullanılan yazıcı cinsi termal ise servis bölümünde ürün etiketi parametreleri menü seçeneğinde bulunan FORMAT DOSYASI sahasına etiket için hazırlanmış olan dizayn dosyası ismi yazılmalıdır. Bu dosyalar *.prt uzantılı dosyalardır.

0(212) 267 02 92