SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS

Program Modülü: Kredili Satış

VERSİYONU : V-7
SORU : Tahsilat yeni kayıt ekranında önceki veya sonraki ayları nasıl görebilirim ?
CEVAP :

CTRL "Yukarı, aşağı ok tuşları" ile önceki ve sonraki aylara ait değerler görülür.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU     :
Raporlarda taksit dökümü yapıyorum müşterimin eski aylara ait degerleri alacak bakiyesi verirse bunu önceki veya sonraki aylara dağıtabilir miyim?
Cevap:
Modül ekranında

F5 Servis
F4 Sabit Tanımlar
F2 Özel Tanımlar-1
F2 Parametreler
bölümünde Alacak Kaydırma Parametresine [E/H] "E" Olarak verdiğimizde sorun kalmayacaktır.

VERSİYONU : V-6, V-7 ,EFW
Soru:
Kartlarımı iptal etmek istediğim zaman herhangi bir yanlışlığa sebeb vermemek için programın beni uyarmasını sağlayabilir miyim?
Cevap:
Modül ekranında

F5 Servis
F4 Sabit Tanımlar
F2 Özel Tanımlar-1
F2 Parametreler
bölümünde  Kart İptal Kontrolü Parametresi [E/H] "E" Olarak verdiğimizde sorun kalmayacaktır.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa girip yeni şirket açıyorum kredili satışta ilk defa işlem yapmak istediğimde " 0 KODLU HATA OLUŞMUŞTUR" mesajı geliyor .
Cevap:
Program ilk defa kullanıldığında;

F5-Servis
F3-Dosya İşlemleri
F5-Yeni Dosya
F2-Yeni Kart ve Hareket Dosyası
F3-Yeni Fatura Dosyası açılır. Bu işlemler sonunda hata mesajı ortadan kalkacaktır

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Kredili satış modülünde fatura kesiyorum aşağıya stok kısmına ilgili malları giriyorum F5  Taksitlendir tuşuna bastığımda "MAL BAZINDA TAKSİTLENDİRME YAPILAMAZ " mesajını veriyor.
Cevap:
Kredili satış modülünde mal bazında taksitlendirme işlemi;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F2-Özel Tanımlar-I
F2-Parametreler
MAL BAZINDA TAKSITLENDİRME [E/H] "E" Olarak verdiğimizde sorun giderilir.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Kredili satış modülünde faura keserken müsterimin kredi limitine göre programın limiti aşmışsa işlem yapmadan uyarmasını istiyorum?
Cevap:
Kredili satış modülünden;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F2-Özel Tanımlar-I
F2-Parametreler
KREDİ LİMİTİ KONTROLÜ [E/H/S] Parametresine   "S" verilirse program gerekli uyarıyı yapar.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Kredili satış modülünde müsterilerime yaptığım vadeli işlemlerde kesilen vadeyi 1gün geçtiyse 1 günlük faiz uygulamasını istiyorum?
Cevap:
Kredili satış modülünden;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F2-Özel Tanımlar-I
F2-Parametreler
FAİZİ AYA TAMAMLA  [E/H] Parametresine "H" verilirse progra hesaplamayı iki tarih arasında doğrudan gün olarak hesaplar. "E" olarak verdiğimizde ise birgün bile geçse dahi faizi aya tamamlar.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Kredili satışta barkodlu işlemleri nasıl yapabilirim.?
Cevap:
Barkod Opsiyonu ile Çalışma;

1)Stok kartlarında barkod kodları tanımlanmış olmalı (V-6'da açıklama-2, V-7'de kartların 3.sayfasındaki barkod sahası) Kredili satış modülünden;

F5 Servis
F4 Sabit Tanımlar
F3 Özel Tanımlar II
F2 Parametrelerdeki
BARKOD : :[E/H]
BARKOD SAHASI :[E/H]parametreleri "E" olmalı.

Bu işlemlerden sonra V-7 için Stok modülünden Barkod İndeksi yapılmalıdır. V-6 için dos ortamında Rebbark.Exe dosyası çalıştırılmalıdır. NOT:(V-6, V-7, EFW) Her yeni bir stok kartı açıldığında bu indeksler yapılmalıdır.

VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Kredili Satıştan-Muhasebeye entegrasyonu yaparken, muhasebe kodları aynı olan mallarımı fiş içerisinde tek satırda nasıl toplayabilirim.?
Cevap:
Kredili satış modülünden;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F3-Özel Tanımlar II
F2-Parametreler bölümünden HESAPLARI BİRLEŞTİR [E/H] PARAMETRESİ "E" yapılır. Bu parametreye "E" verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı hesaba ait ve aynı tipte (Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir.

VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
Kredılı Satışta Fatura keserken stok kalemlerini çağırdığımda,fiyat hanesini otomatik olarak nasıl ekrana getirebilirim.?
Cevap:
Kredili satış modülünden;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F3-Özel Tanımlar II
F2-Parametreler bölümünden
ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-
/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS]

parametresinden,kredili satışta faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alışveya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır.Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.
  1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
  YOA : Yıllık Ortalama Alış
  YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
  SA : Son Alış
  SS : Son Satış
  EUA : En Ucuz Alış
  EPA : En Pahalı Alış
  EUS : En Ucuz Satış
  EPS : En Pahalı Satış

VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
İskontolu faturalarımın muhasebeye entegrasyonunda oluşan fişe,mal toplamından İSKONTO rakamını düştükten sonra kalan tutarı yazmasını istiyorum.Yani iskonto rakamını fişe atmasını istemiyorum.
Cevap:
Kredili satış modülünden;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F3-Özel Tanımlar II
F2-Parametreler bölümünden
İSKONTOLARI DÜŞ [E/H] parametresi "E" yapılır.Bu işlem faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından düşülmesini Bu sahaya "H" yazılırsa o zaman entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili muhasebe hesaplarına iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir.

VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Cari modülünde kullandığım kartların bir kısmını kredili satışa nasıl aktarabilirim?
Cevap:
Kredili satış modülünden;
F5-Servis
F3-Dosya İşlemleri
F3-Dosya Bakımı
F6-Cariden Transfer den gereklı aralıktaki istenen cari kartları transfer edilir

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Kredılı satısta fatura bazında taksitlendirme yapılırken taksit ekranını görmek istiyorum?
Cevap:
Kredili satış modülünden;

F5-Servis
F4-Sabit Tanımlar
F3-Özel  Tanımlar II
F2-Parametreler bölümünden
KAYIT ÖN. TAKSİT EKRANI  [E/H] parametresi "E" yapılır Bu sayede program
taksitlendirme öncesi ekrana kendiliğinden girer.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Müşterim yapacağı ödemesini ileriki bir tarihe ertelemek istiyor.
Cevap:
Kredili satış modülünden

F3-Fatura / Tahsilat
F3-Tahsilat
F2-Yeni kayıt
İlgili kişinin F6 cari kartı çağrılır.ertelenecek borç tutarı yazılır . Daha sonra CTRL +F5  yapıp ödeme erteleme ekranı açılır ertelenecek vade farkı F3 hesaplatılır ve erteleme tarihi yazılıp kayıt yapılır.

0(212) 267 02 92