SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS

Program Modülü: Aidat

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru
Yeni bir üye kartı açıyorum. Kayıt etmek istediğimde YAPI TÜRÜ BELİRTİLMEMİŞ!  mesajını verip arka sayfada yapı kodu bölümüne geçiyor. Bu bölüme yapı kodu belirttiğimde ise YAPI KODU ANLAMSIZ mesajını  alıyorum.
Cevap
Üye kartları açılırken üyenin hangi yapı türüne dahil olduğu arka sayfadaki  YAPI KODU bölümüne belirtilmelidir. Bundan önce;
  V6-için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F5-YAPI İŞLEMLERİ,
F2-YAPI KODLARI TANIMLARI
V7-için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F5-YAPI TÜRLERİ
bölümünden yapı türleri tanımlanmış olmalıdır.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Bir üyeye geciken borcundan dolayı vade farkı hesaplatmak istiyorum. Üyenin borcunun vadesi 16 gün geçmesine rağmen, vade farkı hesaplattığımda bir aylık vade farkı hesaplıyor.
Cevap:
Program istenirse aylık, istenirse günlük vade farkı hesaplayabilir. Bu bir  parametreye bağlı olarak çalışır. Bu parametre; F5-SERVİS, F4-SABİT  TANIMLAR, F2-PARAMETRELER, bölümünde bulunan GECİKME ZAMMI AYA  TAMAMLA: [E/H] parametresidir. Bu parametreye [E] değeri verilirse gecikme  zammını aylık hesaplar, [H] değeri verilirse geciken gün kadar gecikme  zammı uygulanır. Bu durumda parametreye [H] değeri verilmelidir.

VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Daha önceden açmış olduğum üye kartının kodunu değiştirmek istiyorum.Ancak üye kodu bölümüne gelemiyorum. Üye kodunu nasıl değiştireceğim?
Cevap :
Üye kartında üye kodu değiştirilemez. Bu işlem KOD DEĞİŞTİRME bölümünden  değiştirilebilir. Bunun için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F5-KOD DEĞİŞTİRME, bölümüne girilir. Eski kod ve yeni kod, değişecekse ünvan yazılıp F2-KOD DEĞİŞTİRME ile işlem tamamlanır.

VERSİYONU : V-6
Soru :
Yeni bir şirket açtım. Üye kartına girmek istediğim zaman "O KODLU HATA OLUŞMUŞTUR (KOD AÇIKLAMALARI EL KİTABINDA VERİLMİŞTİR.)DEVAM  ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?" mesajı geliyor.
Cevap :
Aidat modülünde yeni kart ve hareket dosyası açılmalıdır. Bunu için;  F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F4-YENİ DOSYA, F4-YENİ KART VE HAREKET DOSYASI, bölümüne girilir. Çalışılmak istenilen yıl girilir ve gelen mesajlara  "EVET" denilerek işlem tamamlanır.

0(212) 267 02 92