E-FATURA İLE İLGİLİ SIK KARŞILAŞILAN SORULAR - ETA:V.8-SQL - ETA:SQL

1- SORU
Özel Entegratör aracılığı ile fatura gönderimi sırasında UBL çevrim hatası verince ne yapılmalıdır?
CEVAP
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Dönem Tipi 1-Aralık olarak seçilmiştir. 0-yok seçilir veya varsa dönem bilgisi yazılır.

2- SORU
Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınıyor. Fatura görüntüleyici ile açılıp doğrula dendiğinde para birimi ile ilgili hata veriyor. Nasıl düzeltilir?
CEVAP
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Para Birimi TRL olarak düzeltilir. (TL olarak hatalı girilmiş)

3- SORU
Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınınca ne yapılmalıdır?
CEVAP
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Açıklama Parametreleri sayfasındaki her grupta Açıklamaları Birleştir işaretlenir.

4- SORU
E-Fatura portala yüklendiğinde Detay Açıklamalar görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
CEVAP
E-Fatura Genel Parametrelerindeki Açıklama Parametreleri sayfasındaki her grupta Açıklamaları Birleştir işaretlenir.

5- SORU
GİB Portala fatura yükleniyor. Ancak fatura görünmüyor. Tekrar yüklenmek istendiğinde fatura yüklenmiş uyarısı veriyor. Ne yapılmalıdır?
CEVAP
Portaldan çıkılıp tekrar girilmelidir.

6- SORU
Şahıs firmasına e-Fatura kesildiğinde ve yükleme yapılmak istendiğinde vergi kimlik numarası 10 karakter olmalıdır hatası ile karşılaşılıyor. Ne yapılmalıdır?
CEVAP
Cari kartta TC Kimlik numarası bilgisi Vergi Kimlik Numarası bölümüne tanımlanmış. O bölümden silinip Kimlik Bilgileri bölümündeki T.C Kimlik numarası alanına tanımlanmalıdır. Faturada ilgili cari kart tekrar çağrılmalı, Adres Bilgileri sayfasındaki T.C Kimlik bilgisi kontrol edilmeli ve e-Fatura için XML/Paket dosyası tekrar oluşturulmalıdır.

7- SORU
Fatura portala yükleniyor. Daha sonra gönderilmeden portaldan siliniyor. Aynı paket dosyası tekrar yüklenmek istendiğinde evrensel tanım numarasından dolayı yükleme hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?
CEVAP
İlgili fatura ETA’dan iptal edilip, tekrar oluşturulur. GİB Portala tekrar yüklenir.

8- SORU
e-Fatura modülünde e-Fatura oluşturmak istediğimizde imzalama aşamasında “E-İmza Uygulaması İçin Gerekli Program Dosyaları Bulunamamıştır” mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?
CEVAP
İmzalama yapılan bilgisayarda framework 3,5 kurulmalıdır.

9- SORU
XP işletim sistemi yüklü olan bir bilgisayarda e-Fatura oluşturup imzalama yapılırken “config.cantLoad” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılmalıdır?
CEVAP
İmzalama yapılan bilgisayarda, framework 3,5 kurulu olmalı ve güncellemeleri yapılmalıdır.

10- SORU
XML ve Paket dosyalarının arşivleneceği e-Fatura klasörü hangi aşamada oluşmaktadır?
CEVAP
E-Fatura Genel Parametreleri kayıt edildiğinde otomatik olarak oluşmaktadır.

11- SORU
İmzalama sırasında “E-İmza Uygulaması İçin Gerekli Program Dosyaları Bulunamamıştır“ mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?
CEVAP
EtaUtlEsign klasörü imzalama yapılan bilgisayarın local sürücülerine kopyalanmalı ve e-Fatura genel parametrelerinde bu yola göre düzenleme yapılmalıdır.

12- SORU
Mevcut cari kartlarımız e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesine göre nasıl güncellenebilir?
CEVAP
Kullanıcı Listesi, e-Fatura Portal --> Araçlar Bölümü --> Kayıtlı Kullanıcılar bölümünden CSV formatında indirilir. e-Fatura modülünde Dosya İşlemleri --> E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İndirilen dosya bu bölümden seçilerek işlem başlatılır. Eşleme işlemi cari kartlardaki vergi hesap numaralarına göre yapılır. İşlem sırasında E-Fatura İşaretli Kartlar ve E-Fatura İşaretsiz kartlar parametreleri işaretlenmelidir.

13- SORU
Portala fatura yükleme yapılırken “e-Fatura gönderen kişi ile sizin vergi numaranız uyuşmuyor” mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?
CEVAP
e-Fatura modülünde, İşletme Bilgileri bölümündeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir.

 


0(212) 267 02 92