E-FATURAYA ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ İLE GEÇİŞ SÜREÇLERİ

ETA:E-Fatura modülümüzü satın alan ve özel entegratörlük yöntemini tercih eden müşterilerimiz, ETA Bilgisayar - Digital Planet entegrasyon sistemi sayesinde faturalama süreçlerini en hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu hizmet sürecinde, e-Faturaların web üzerinden takibi sağlanır ve e-arşiv hizmeti sunulur.

SATIN ALMA SÜRECİ

 • Özel entegratör hizmeti almak isteyen müşterilerimiz ETA:E-Fatura modülünü satın alır.
 • Müşterimizin e-Fatura düzenleyeceği aylık alış ve satış fatura adedine göre Aylık Entegratör Hizmeti fiyatları belirlenir.
 • Müşterimiz, düzenlediği aylık alış ve satış fatura adedi değiştiğinde, programı aldığı ETA Bayisine bilgi vererek müteakip ay için geçerli olacak şekilde fatura adedi dilimini değiştirebilir.
 • Aylık Entegratör Hizmeti fiyatlarına saklama hizmeti dahildir.
 • Sözleşme bir yıllık olarak düzenlenir.
 • Proje entegrasyon bedeli bir sefere mahsus talep edilir.
 • ETA Bilgisayar sözleşmeyi müşterimize e-Posta ile gönderir. Müşterimiz, ıslak imzalı sözleşmeyi, iki nüsha olarak ETA Bilgisayar’a kargoyla iletir.

 

ÖDEME

 • Müşterimiz entegratör hizmetiyle ilgili bütün ödemeleri Digital Planet’e yapar.
 • Proje entegrasyon bedeli, müşterimiz tarafından sözleşme imzalama aşamasında Digital Planet’in banka hesabına ödenir.
 • Digital Planet her ayın sonunda müşterimize faturayı düzenler. Müşterimizin aylık ne kadar alış ve satış faturası düzenlediği faturada belirtilir.
 • Aylık özel entegratör hizmet bedeli, fatura tarihinden itibaren yedi gün içinde Digital Planet’in banka hesabına ödenir.

 

ÖZEL ENTEGRATÖR E-FATURA PORTAL UYGULAMASININ
ŞTERİLERİMİZİN KULLANIMINA AÇILMASI

 • Müşterimiz özel entegrasyon (Özel Entegratör Kullanımı) yöntemini kullanmak istediğini ve Özel Entegratör olarak Digital Planet’i seçtiğine dair Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru dilekçesini iadeli taahhütlü olarak gönderir. Bu dilekçe portaldan özel entegrasyon yöntemine geçiş yapılmak istenirse de düzenlenir.
  (Müşterilerimiz istedikleri zaman yöntemlerini değiştirebilirler)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan müşterimizin e-mail adresine özel entegratörlük yöntemine geçiş yapıldığına dair e-mail gelir. (Bu e-mail geldikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı kullanıcıları portaldan işlem yapamazlar. Bu nedenle müşterilerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı portalında yer alan faturalarını arşivlemeleri gerekir. Bu işlem için faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığı Portal üzerindeki Arşiv ekranına gönderdikleri faturaları indirmeleri gerekir)
  NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı kullanıcısı müşterilerimizin Özel Entegratör kullanımı başvurularının kabulünden itibaren e-Fatura kesme zorunlulukları 01/01/2014 tarihine kadar ertelenecektir. Bu aşamada müşterilerimizin kayıt işlemlerini Özel Entegratör olarak Digital Planet yapar.
 • Müşterimiz, Özel Entegratör Portalının kullanılabilmesi için “Müşteri Tanım Formu”nu doldurur ve Digital Planet’e bilgi@digitalplanet.com.tr adresine e-mail yolu ile iletir.
 • “Müşteri Tanım Formu” Digital Planet’e ulaştığında, kendi sisteminde müşterimizin tanımlamasını yapar.
 • Müşterimizin kaydından sonra Digital Planet, müşteriye e-mail ile ilgili firma tanımlamalarının yapıldığı link ve Digital Planet erişim bilgileri olan firma kodu, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi gönderir.
 • Müşterimiz, “Firma tanım“ ekranına e-mail’de yer alan bilgiler ile ulaşır. Firma kendi mali mührüyle formu imzalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı aktivasyonunu başlatmış olur.
 • Digital Planet üzerinden gönderilen müşteri (kullanıcı) ekleme talebi, en geç 2 saat içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aktive edilir.
 • Müşterimiz iletilen erişim bilgileriyle, özel entegratör portalına giriş yapar. İlk girişte verilen şifrenin değiştirilmesi zorunludur.
 • Bu aşamadan sonra e-fatura gönderme ve alma işlemi yapılabilir.

 

HİZMET KAPSAMI

  • Müşterimiz, ETA:E-Fatura modülünden oluşturduğu e-Fatura verilerini, Özel Entegratörün sistemine kendi hesabı üzerinden, ETA:E-Fatura modülü aracılığı ile aktararak şema kontrolü, doğruluk kontrolü gibi adımları gerçekleştirebilir.
  • Gönderim ve alım sonrasındaki onay, iade, iptal vs. gibi tüm süreçler ETA:E-Fatura modülünden takip edilebileceği gibi, Özel Entegratörün portalı üzerinden de takip edilebilir.
  • Müşterimize özel e-Fatura arşivi oluşturularak, Özel Entegratör sunucusunda saklanması sağlanır.
  • Arşivlenen faturaların görüntülenmesi, takibi ve raporlanması Özel Entegratörün portalı üzerindeki web tabanlı uygulama üzerinden yürütülebilir.
  • Özel Entegratör portalının teknik desteği Digital Planet tarafından verilir.

   


0(212) 267 02 92